Schenking via Nederland minder aantrekkelijk

Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten

De wetgever voert een registratieplicht in voor het schenken van roerende goederen via een buitenlandse notaris en sluit zo de ‘kaasroute’. De maatregel gaat in op 15 december.

Het was tot nu perfect mogelijk om voor een buitenlandse notaris roerende goederen over te dragen met voorbehoud van vruchtgebruik, zonder schenkingsrechten of schenkbelasting te moeten betalen. Een Nederlandse notaris is immers niet verplicht om de schenking in ons land te laten registreren. En dat geldt ook voor zijn Zwitserse of Italiaanse collega. Een ommetje via een buitenlandse notaris maakt het ook mogelijk om aandelen en deelbewijzen over te dragen met behoud van vruchtgebruik, zonder op die transactie belastingen te moeten betalen.

De federale administratie en de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) hebben in het verleden al geprobeerd om dergelijke schenkingen toch te belasten, ook al waren de authentieke schenkingsakten niet geregistreerd. Maar zij werden teruggefloten door de Raad van State . Die oordeelde toen dat er geen sprake was van een bedekte bevoordeling bij niet-registratie en wees erop dat er alleen een registratieplicht bestond voor de notariële schenkingen van onroerende goederen, niet van roerende goederen. De wet van 3 december voert die registratieplicht nu in.

In werking op: 15 december 2020.

Zie ook:
Carine Govaert
  137