Samenstelling algemene vergadering vrederechters en politierechters aangepast (art. 31 Justitie I)

In elk gerechtelijk arrondissement wordt er een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank opgericht. Haar samenstelling wordt – omdat ze nu per arrondissement wordt opgericht –aangepast. Voortaan bestaat zij uit alle vrederechters en politierechters van de vredegerechten van de kantons die in dat gerechtelijk arrondissement liggen en uit de politierechters van de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement. Vroeger bestand de algemene vergadering uit de vrederechters en politierechters van de vredegerechten en politierechtbanken binnen hetzelfde rechtsgebied van het hof van beroep.

Artikel 31 van de wet van 19 december 2014 treedt in werking op 9 januari 2015.

Bron:Wet van 19 december 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 29 december 2014 (art. 31 Justitie I)
Zie ook:Ger.W., art. 340 en 341

Ilse Vogelaere

Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie

Afkondigingsdatum : 19/12/2014
Publicatiedatum : 29/12/2014

Gepubliceerd op 09-01-2015

  99