Rookmelder verplicht op studentenkot

Vanaf 1 oktober 2014, dus vanaf de start van het nieuwe academiejaar, moeten álle woningen en kamers die bestemd zijn voor het huisvesten van studenten, uitgerust zijn met een rookmelder. Dat staat in een decreet van 4 april, dat pas op 18 juni gepubliceerd werd.

De verplichting om een rookmelder te plaatsen, gold al voor alle huurwoningen waarvoor er sinds 1 januari 2013 een nieuw contract werd afgesloten. Aangezien de meeste studentenkamers via kortetermijncontracten verhuurd worden, geldt de rookmeldersverplichting dus al in de meeste studentenkoten. De Vlaamse overheid wou echter op zeker spelen en besliste om de rookmeldersverplichting ook van toepassing te maken op de langlopende huurcontracten voor studenten. Dus op de contracten die vóór 1 januari 2013 werden aangegaan.

De decreetgever verstaat onder een student: elke persoon die is ingeschreven bij een instelling voor hoger onderwijs, waarvan hij de lessen volgt en voor wie dat zijn hoofdbezigheid vormt, of de schoolverlater van het hoger onderwijs die de wachtperiode doorloopt met toepassing van het koninklijk besluit op de werkloosheidsreglementering.

Voor de andere huurcontracten blijft het systeem van gefaseerde invoering bestaan.

De verplichting om rookmelders te plaatsen, geldt met name voor:

  • nieuw te bouwen woningen;
  • woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is;
  • alle huurwoningen waarvoor na 1 januari 2013 een huurcontract werd of wordt afgesloten;
  • andere huurwoningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd en die vóór 1945 werden gebouwd: vanaf 1 januari 2016;
  • andere huurwoningen die sinds 1945 werden gebouwd: vanaf 1 januari 2019;
  • sociale huurwoningen die vóór 1950 gebouwd werden: sinds 1 januari van dit jaar;
  • sociale huurwoningen die tussen 1950 en 1969 gebouwd werden: vanaf 1 januari 2015;
  • sociale huurwoningen die tussen 1970 en 1979 gebouwd werden: vanaf 1 januari 2016; en
  • sociale huurwoningen die sinds 1980 gebouwd werden: vanaf 1 januari 2017.

In haar uitvoeringsbesluit preciseert de Vlaamse regering dat een huurwoning moet uitgerust zijn met “voldoende rookmelders”. Dat is: minstens één rookmelder op elke bouwlaag en, voor kamerwoningen, één rookmelder per kamer.

De verplichting om álle studentenkamers uit te rusten met een rookmelder kwam er na een brand in een Leuvens studentenhuis in januari van dit jaar, waarbij 2 Ierse meisjes om het leven kwamen.

Bron:Decreet van 4 april 2014 houdende aanpassing van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, BS 18 juni 2014.

Carine Govaert

Decreet houdende aanpassing van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders

Afkondigingsdatum : 04/04/2014
Publicatiedatum : 18/06/2014

Gepubliceerd op 25-06-2014

  139