Roerende voorheffing stijgt tot 30% (art. 93-95 PW 2017)

Op 1 januari 2017 steeg het normale tarief (basistarief) van de roerende voorheffing (RV) voor inkomsten van roerende goederen en kapitalen, en voor diverse inkomsten van 27% tot 30%.

Ook het daarmee overeenstemmend afzonderlijk tarief van de personenbelasting voor de inkomsten uit kapitalen en roerende goederen, en voor diverse inkomsten steeg op 1 januari 2017 van 27% tot 30%.

(wijziging art. 171, 3° en art. 269, § 1, 1°, WIB 1992; art. 93-95, PW 2017).

Liquidatiereserve

Het tarief van 17% werd op 1 januari 2017 verhoogd tot 20% voor een vervroegde uitkering van dividenden in het kader van een liquidatiereserve (enkel voor kleine ondernemingen) die is aangelegd voor een belastbaar tijdperk dat ten vroegste verbonden is met het aanslagjaar 2018.

Bij de uitkering van een liquidatiereserve zonder liquidatie bedroeg het RV-tarief 17% (tot 5 jaar) of 5% (na 5 jaar). Het totale tarief voor uitkering binnen de 5 jaar bedroeg dus, inclusief de heffing van 10% bij de aanleg van de reserve, 27% (17% + 10% = 27%), hetgeen gelijk was aan het standaardtarief van de RV.

Aangezien het standaardtarief op 1 januari 2017 is gestegen tot 20%, stijgt ook het RV-tarief bij een ‘snelle uitkering’ (tot 5 jaar) van de liquidatiereserve tot 30% (10% + 20% = 30%). Het tarief bij uitkering na 5 jaar blijft ongewijzigd op 5%.

(wijziging art. 171, 3°septies en art. 269, § 1, 8°, WIB 1992; art. 93-95, PW 2017).

Er blijft nog wel een lager RV-tarief gelden voor onder meer de interesten op spaardeposito’s boven de vrijgestelde schijf (1.880 euro voor aj. 2017), inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten of naburige rechten, alsook van wettelijke en verplichte licenties, enz.

In werking

Deze maatregelen traden in werking op 1 januari 2017 en zijn van toepassing op de vanaf 1 januari 2017 betaalde of toegekende inkomsten.

Bron:Programmawet van 25 december 2016, BS 29 december 2016 (art. 93-95)
Zie ook: – Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), BS 30 juli 1992 (art. 171, 3° en 3°septies en art. 269, § 1, 1° en 8°)

Christine Van Geel

Programmawet

Afkondigingsdatum : 25/12/2016
Publicatiedatum : 29/12/2016

Gepubliceerd op 05-01-2017

  175