Riziv gaat door met financiering opsporings- en vaccinatiecampagnes

De Vlaamse en Franse gemeenschap organiseren opsporings- en vaccinatiecampagnes. Het Riziv financiert de geneeskundige verstrekkingen die in het kader van die campagnes gebeuren. Een KB legt de maximumbedragen vast die het Riziv daarvoor in 2013 en 2014 uittrekt.

HPV-vaccinaties

De Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap krijgen geld van het Riziv voor de geneeskundige verstrekkingen binnen het programma van HPV-vaccinatie (humaan papillomavirus). Het maximumbedrag voor 2013 en 2014 ligt voor de Vlaamse Gemeenschap vast op 1.175.580 euro, voor de Franse Gemeenschap op 441.740 euro.

Een HPV-vaccinatie moet baarmoederhalskanker voorkomen. Het vaccin wordt toegediend bij jonge meisjes.

Opsporing colorectale kanker

De Franse gemeenschap heeft al langer een programma om colorectale kanker op te sporen. Voor de geneeskundige verstrekkingen binnen dat opsporingsprogramma geeft het Riziv maximaal 811.440 euro in 2013 en 1.081.920 euro in 2014.

Ook de Vlaamse gemeenschap heeft sinds kort een programma voor de opsporing van dikkedarmkanker. Het Riziv voorziet in een maximale financiering van 1.255.070 euro voor het jaar 2013 en 2.975.642 euro voor het jaar 2014.

Inwerkingtreding

Het KB van 25 april 2014 treedt in werking op 1 januari 2013.

Bron:Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 2011 tot uitvoering van artikel 56, § 2, eerste lid, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 12 juni 2014
Koninklijk besluit van 8 april 2011 tot uitvoering van artikel 56, par. 2, eerste lid, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, art. 7

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 2011 tot uitvoering van artikel 56, § 2, eerste lid, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Afkondigingsdatum : 25/04/2014
Publicatiedatum : 12/06/2014

Gepubliceerd op 08-07-2014

  84