Rijksregisternummer op te registreren huurcontract

Wet houdende verdere modernisering van de registratie van de huurovereenkomsten

De huurder of verhuurder die een papieren huurcontract, contract van onderverhuring, contract van overdracht van huur of plaatsbeschrijving aanbiedt ter registratie, moet bij zijn documenten een registratieformulier voegen volgens een vast model. Op dat formulier vermeldt hij zijn ondernemings- of Rijksregisternummer. Maar voor dat laatste is een wet nodig. De wet van 11 juni 2020 zorgt voor die rechtsgrond.

De federale regering mag dus een registratieformulier ontwerpen met een vakje voor het Rijksregisternummer of het nummer uit het bisregister, zodat er geen twijfel bestaat over wie het contract laat registreren en wie eventueel de registratierechten moet betalen.

Uiteraard kunnen huurcontracten ook online geregistreerd worden via MyRent.
Voor de registratie van papieren overeenkomsten over een recht van erfpacht of opstal gelden andere regels.

De wet van 11 juni 2020 treedt in werking op 29 juni.

Zie ook:
W.Reg., nieuw art. 2quater, art. 5 (opgeheven), art. 19 en art. 83.
Carine Govaert
  381