Reuzencontainerschepen van bijna 400 m lang mogen Antwerpse haven aandoen

De Edith Maersk was het eerste containerschip van de E-klasse dat de Antwerpse haven binnenliep. Het schip is 398 meter lang, 56 meter breed en kan 15.500 containers van het standaardtype vervoeren. Na enkele geslaagde proefvaarten beslisten de Nederlandse en Vlaamse Schelde-autoriteiten om de toegang naar de Antwerpse haven permanent open te stellen voor die containerschepen van de E-klasse.

De voorschriften voor op- en afvaart en maximale diepgang van de grootste containerschepen ter wereld worden niet opgenomen in de algemene regeling – dat is in de Gezamenlijke Bekendmaking 2/2015 -, maar in een aanvullende Gezamenlijke Bekendmaking 3/2015.

Voor marginale schepen

Marginale schepen zijn schepen met een buitengewone lengte, breedte of diepgang. GB-3/2015 maakt een onderscheid tussen 3 types van marginale schepen. Of, eigenlijk, tussen 4 types.

De nieuwe bekendmaking verwijst namelijk ook naar de marginale schepen uit de algemene regeling. Die worden in GB-2/2015 beschreven onder artikel II ‘ Schepen met marginale afmetingen in lengte of breedte’. Het zijn:

  • schepen met een lengte tussen 300 en 340 meter, óf een breedte van minstens 45 meter (categorie II.1);
  • containerschepen met een lengte tussen 340 en 360 meter (categorie II.2); en
  • containerschepen met een lengte van minstens 360 meter, óf een breedte van minstens 51 meter (categorie II.3).

Daarnaast zijn er de marginale schepen uit GB-3/2015 zelf. Dat zijn:

  • containerschepen met een lengte over alles (LOA) van 399 meter én een breedte van 54 meter (categorie I);
  • containerschepen met een LOA van 399,23 meter én een breedte van 59 meter (categorie II); en
  • containerschepen met een LOA van 397,70 meter én een breedte van 56,55 meter (categorie III, type E-klasse Maersk).

Grotere diepgang in Deurganckdok

GB-3/2015 verruimt de maximale diepgang voor het Deurganckdok voor álle marginale schepen – dus ook voor de marginale schepen uit GB-2/2015 – van 150 dm naar 155 dm bij opvaart.

Bij afvaart blijft de maximale diepgang behouden op 150 dm, maar de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) kan op verzoek een diepgang van 152 dm toestaan.

De gezamenlijke bekendmaking gaat verder in op de stroom- en tijvensters voor het Deurganckdok, bevat regels voor het afmeren, en voor het inzetten van sleepboten.

Vanaf 29 oktober 2015

Het uitgebreide toelatingsbeleid van en naar de Antwerpse haven zal over een jaar geëvalueerd worden door de technisch-nautische begeleidingscommissie.

De toelatingsregels van GB-3/2015 treden in werking “2 dagen na de publicatie in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad”. Dat is op 29 oktober 2015. Immers, de tekst verscheen op 29 september in de Nederlandse Staatscourant. Het Belgisch Staatsblad nam de gezamenlijke bekendmaking op in het BS van 27 oktober.

Bron:17 september 2015. – Gezamenlijke Bekendmaking. – Nr. 03 – 2015. Verruimd toelatingsbeleid containervaart van/en naar de havan van Antwerpen, BS 27 oktober 2015.

Carine Govaert

Gezamenlijke bekendmaking nr. 03-2015 Verruimd toelatingsbeleid containervaart van/en naar de haven van Antwerpen

Afkondigingsdatum : 17/09/2015
Publicatiedatum : 27/10/2015

Gepubliceerd op 29-10-2015

  136