Reorganisatie van de ontvangkantoren der domeinen en penale boeten

Niet-fiscale invorderingen en domaniale taken zijn onderscheiden bevoegdheden binnen de belastingadministratie. Daarom liet de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën, Hans D’Hondt, in het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2014 een nieuwe opdeling van de bevoegdheden tussen de ontvangkantoren der domeinen en penale boeten bekendmaken met het oog op de integratie van de betrokken diensten in de administratie die bevoegd is voor de uitvoering van die taken.

Domaniale taken

Zo worden een aantal bevoegdheden van het zesde registratiekantoor van Brussel overgedragen aan het eerste ontvangkantoor der domeinen in Brussel, zoals:

  • wat het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft: de inning en invordering van de aanplakkingstaks, van de taks op de beursverrichtingen en de reporten, van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen, van de jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen en van de taks op het langetermijnsparen;
  • voor het grondgebied van België: de inning en invordering van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen voor verrichtingen waarvoor het risico in België is gelegen, van de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen, van de taks op de beursverrichtingen, enz.

Daarnaast wordt de bevoegdheid inzake het beheer van de erfloze nalatenschappen voor het grondgebied van België (uitgezonderd het gerechtelijk arrondissement Eupen) gecentraliseerd op het kantoor Erfloze Nalatenschappen met zetel te Brussel. De bevoegdheid inzake het beheer van de onroerende goederen die de Staat definitief of tijdelijk bezit en die niet ten dienste staan van de gemeenschap wordt voor het grondgebied van België (uitgezonderd het gerechtelijk arrondissement Eupen) gecentraliseerd op het kantoor FinDomImmo met zetel te Brussel.

Ook de bevoegdheid inzake de inning van de cijnzen wegens gebruik van het openbaar domein voor nutsleidingen en nutsvoorzieningen en van de retributies ingevolge concessies op het openbaar domein wordt voor het grondgebied van België gecentraliseerd op het kantoor FinDomImmo.

De bevoegdheden van het kantoor FIN SHOP worden uitgebreid met de bevoegdheid inzake de verkoop van bosbouwproducten voor het grondgebied van 35 Vlaamse gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Leuven en het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.

Het ontvangkantoor der domeinen Antwerpen (waarvan het ambtsgebied de provincies Antwerpen en Limburg omvat) wordt bevoegd voor de domaniale bevoegdheden inzake de vervreemding van roerende goederen en wordt voortaan ‘kantoor Patrimoniumdiensten Antwerpen’ genoemd.

Het vijfde registratiekantoor Luik, waarvan het ambtsgebied de provincies Henegouwen en Namen omvat, wordt bevoegd voor de domaniale bevoegdheden inzake de vervreemding van roerende goederen. De zetel ervan wordt echter verplaatst naar Charleroi, zodat het voortaan het ‘kantoor Patrimoniumdiensten Charleroi’ wordt. Parallel hiermee wordt het ontvangkantoor der domeinen Luik (waarvan het ambtsgebied de provincies Luxemburg en Luik omvat, uitgezonderd de gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Eupen) bevoegd voor de domaniale bevoegdheden inzake de vervreemding van roerende goederen. Het wordt voortaan het ‘kantoor Patrimoniumdiensten Luik’.

Het ontvangkantoor der domeinen Gent, waarvan het ambtsgebied de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen omvat, wordt bevoegd voor de domaniale bevoegdheden inzake de vervreemding van roerende goederen. Het wordt voortaan het ‘kantoor Patrimoniumdiensten Gent’.

Niet-fiscale invorderingen

De bevoegdheden van het eerste ontvangkantoor der penale boeten Brussel worden uitgebreid met het vervullen van formaliteiten die voortvloeien uit de activiteiten van de rechters en van de ambtenaren van het Openbaar Ministerie van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigde of zitting houdende politierechtbanken, wat betreft:

  • de ontvangst van de betalingen die worden gedaan tot uitdoving van de publieke vordering;
  • de invordering van de geldboeten en de gerechtskosten.

De benaming ervan wordt gewijzigd in ‘1ste kantoor Niet-fiscale Invordering Brussel’. Het neemt ook de bevoegdheden over van het tweede ontvangkantoor der penale boeten Brussel, dat wordt afgeschaft.

De benaming van het eerste ontvangkantoor der domeinen Brussel wordt gewijzigd in ‘2de kantoor Niet-fiscale Invordering Brussel’.

De benaming van tal van ontvangkantoren der domeinen en penale boeten wordt ook gewijzigd en wordt ‘kantoor Niet-fiscale Invordering’; dat is het geval voor de kantoren Aarlen, Bergen, Brugge, Charleroi, Dendermonde, Dinant, Doornik, Hasselt, Hoei, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Marche-en-Famenne, Namen, Neufchâteau, Nijvel, Oudenaarde, Tongeren, Turnhout, Verviers en Vilvoorde.

Ook de benaming van de ontvangkantoren der penale boeten Antwerpen, Gent en Luik wordt respectievelijk gewijzigd in ‘kantoor Niet-fiscale Invordering Antwerpen, Gent en Luik’.

Eupen

De bevoegdheden van de registratiekantoren Eupen en Sankt-Vith inzake het beheer van de Dienst voor alimentatievorderingen worden voor de gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Eupen (Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt-Vith) overgedragen naar het Ontvangkantoor directe belastingen en Niet-fiscale Invordering van Eupen dat deel uitmaakt van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering.

Tal van bevoegdheden van de registratiekantoren Eupen en Sankt-Vith (onder meer de inning en invordering van de verschillende en toevallige middelen, van de aanplakkingstaks, van de taks op de beursverrichtingen, of nog de invordering van de geldboeten en de gerechtskosten) worden, ieder wat zijn ambtsgebied betreft, respectievelijk overgedragen naar de Ontvangkantoren directe belastingen en Niet-fiscale Invordering van Eupen en van Sankt-Vith, die deel uitmaken van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering.

Inwerkingtreding

Het besluit van de voorzitter van het Directiecomité heeft uitwerking sinds 1 mei 2014.

Bron:Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 30 april 2014 houdende opdeling, in de schoot van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, van de bevoegdheden inzake niet-fiscale invorderingen en de domeinen en houdende wijziging van de benaming van de ontvangkantoren der domeinen en/of penale boeten, BS 27 mei 2014.

Benoît Lysy

Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën houdende opdeling, in de schoot van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, van de bevoegdheden inzake niet-fiscale invorderingen en de domeinen en houdende wijziging van de benaming van de ontvangkantoren der domeinen en/of penale boeten

Afkondigingsdatum : 30/04/2014
Publicatiedatum : 27/05/2014

Gepubliceerd op 16-07-2014

  3815