Rekenhof kan zelf inbreuken op mandaat- en vermogensaangifte aanpakken

Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof wat de controle op de mandatenlijst en de vermogensaangifte betreft

Het Rekenhof kan vanaf 1 januari 2019 een administratieve sanctie opleggen aan wie geen of een onvolledige mandaten- en vermogensaangifte indient.

Tal van openbare mandatarissen, hoge ambtenaren, leidinggevenden van ministeriële kabinetten enz. zijn verplicht om een mandatenlijst en een vermogensaangifte in te dienen bij het Rekenhof. Dat staat zo in de wetgeving op de vermogens- en mandatenaangifte. Maar nog niet in de wet op het Rekenhof. Dat verandert nu.

De nieuwe wet van 18 maart 2018 maakt het Rekenhof expliciet bevoegd voor het beheer, de bekendmaking én de controle van de mandatenlijst en de vermogensaangifte. Het Rekenhof gaat niet alleen controleren, maar zal ook zelf administratieve sancties, zoals een administratieve geldboete, kunnen opleggen wanneer iemand geen of een onvolledige of onjuiste mandatenlijst of vermogensaangifte indient. Tot nu is alleen een strafrechtelijke vervolging mogelijk via het parket. Maar omdat strafrechtelijke vervolging niet consequent gebeurt, zal het Rekenhof voortaan ook zelf kunnen optreden tegen inbreuken.

In de wetgeving op de vermogens- en mandatenaangifte zullen de nieuwe opdrachten van het Rekenhof nader uitgelegd worden. Daarover zijn nog twee andere wetten op komst. 

De nieuwe wet van 18 maart 2018 treedt in werking op 1 januari 2019.

Bron: Wet van 18 maart 2018 tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof wat de controle op de mandatenlijst en de vermogensaangifte betreft, BS 26 maart 2018
Zie ook:
Bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen
Wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen
Bijzondere wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen
Wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen
Ilse Vogelaere
  346