Reglement Leuvense rechtbank van eerste aanleg licht gewijzigd

De Leuvense rechtbank van eerste aanleg heeft een nieuw bijzonder reglement. Weinig nieuws in vergelijking met dat van vorig jaar. Wel kunnen twee extra kamers voortaan ook met drie rechters zetelen.

Voortaan kunnen niet alleen de kamers 2A, 5, 12, 17 en 20 met drie rechters zetelen. Maar ook de kamers 14bis en 18. Kamer 14bis is de kamer van uithandengeving, kamer 18 behandelt vorderingen die tot de bevoegdheid van de correctionele rechtbank behoren.

Voor kamer 18 kunnen de strafzaken ingeleid worden over misdaden waarop een straf van meer dan 20 jaar opsluiting staat. Maar ook zaken die ambtshalve door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg worden toegewezen aan een kamer met drie rechters wegens de complexiteit of het belang van de zaak, of omdat objectieve omstandigheden daartoe aanleiding geven, kunnen voor kamer 18 komen.

Het nieuw bijzonder reglement is in werking getreden op 18 januari 2017.

Bron:Beschikking van 18 januari 2017 tot vaststelling van het bijzonder reglement van de rechtbank van eerste aanleg Leuven, BS 30 januari 2017

Ilse Vogelaere

Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van de rechtbank van eerste aanleg Leuven

Afkondigingsdatum : 18/01/2017
Publicatiedatum : 30/01/2017

Gepubliceerd op 02-03-2017

  149