Registratiebelasting: Meeneembaar aandeel verkooprecht blijft 12.500 euro

Vlaamse belastingdienst - Bericht in verband met de automatische indexering inzake registratiebelasting - Jaar 2020

Een koper-fysieke persoon die binnen de 2 jaar vóór, of ná de aankoop van een nieuwe woning zijn oude woning verkoopt, mag een deel van de registratie- of verkooprechten die hij betaalde op de oude woning, in mindering brengen van de belasting die hij verschuldigd is op de nieuwe woning. Uiteraard onder voorwaarden. Het meeneembaar aandeel van de belastingen is bovendien beperkt tot het aandeel van de betrokkene in het verkooprecht op de nieuwe woning, en tot maximum 12.500 euro.

Het wettelijke maximum van 12.500 euro wordt sinds 2019 jaarlijks geïndexeerd, volgens de indexeringsformule uit de Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 2.9.5.0.1, zesde lid VCF).

In een berichtje in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2020 laat de Vlaamse Belastingdienst nu weten dat het maximaal in mindering te brengen bedrag – ook na indexering – 12.500 euro blijft voor 2020.

Zie ook:
Carine Govaert
  369