Register met bemiddelaars consumentenkrediet niet meer in Staatsblad (art. 38 DB WER)

Tot nu liet de FSMA elk jaar het register met bemiddelaars inzake consumentenkrediet publiceren in het Belgisch Staatsblad. Die publicatie wordt afgeschaft. Het register wordt wel nog gepubliceerd en bijgehouden op de website van de FSMA.

De vermeldingen in het register van consumentekredietbemiddelaars worden trouwens aangepast. Belangrijkste nieuwigheid is dat nu ook de naam van de distributieverantwoordelijken in het register moet staan. Voor de verbonden agenten komt ook de naam van de consumentenkredietgever met wie ze verbonden zijn in het register.

Artikel 38 van de wet van 26 oktober 2015 treedt in werking op 1 november 2015.

Bron:Wet van 26 oktober 2015 houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen, BS 30 oktober 2015 (art. 38 DB WER)
Zie ook:Wetboek van economisch recht (art. VII.188)

Ilse Vogelaere

Wet houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen

Afkondigingsdatum : 26/10/2015
Publicatiedatum : 30/10/2015

Gepubliceerd op 04-11-2015

  112