Regering zet misverstand recht over registratie van huurcontract

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2016 houdende regeling van de aanbieding op gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten tot de formaliteit van de registratie

Huurcontracten kunnen sinds 2017 online geregistreerd worden via de MyRent-software van de FOD Financiën. Om het even of het verhuurde pand een woning is, een handelspand of een garage. Online registreren kan zowel voor de eigenlijke contracten van verhuur, als voor de contracten van onderverhuur of overdracht van verhuur. Mét hun bijlagen (zoals plaatsbeschrijvingen). De basis voor die registratie ‘op gedematerialiseerde wijze’ werd gelegd door een koninklijk besluit van 7 december 2016.

Maar blijkbaar was het toepassingsgebied van dat KB toch niet zo duidelijk. Met een wijzigings-KB van 16 april 2020 laat de federale regering immers weten dat overeenkomsten tot vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of opstal, niet gelijkgesteld kunnen worden met overeenkomsten van verhuring, onderverhuring of overdracht van huur.
Registratie via MyRent is daar niet mogelijk.

Het koninklijk besluit dat het KB van 7 december 2016 over de aanbieding van de huurcontracten op gedematerialiseerde wijze in die zin verduidelijkt, bevat geen datum van inwerkingtreding. Het treedt dus 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 7 mei 2020.

Zie ook:
Carine Govaert
  246