Regering kiest voor korte verklaring tot grondwetsherziening

Verklaring tot herziening van de Grondwet

In het Belgisch Staatsblad van 23 mei zijn drie verklaringen tot grondwetsherziening gepubliceerd. Een van de Kamer, een van de Senaat en een van de regering. Zij bepalen welke grondwetswijzigingen volgens hen mogelijk zijn in de nieuwe legislatuur (2019-2024).

De verklaringen van de Kamer en Senaat zijn vrij gelijklopend. Maar de verklaring van de regering is een heel pak korter.

Op het lijstje van de regering staan maar negen artikelen en één titel die kunnen herzien worden. Die staan trouwens ook in de verklaringen van de Kamer en de Senaat.

Bij de grondwetsartikelen gaat het om art. 7bis (om bv. een algemene klimaatwet mogelijk te maken), art. 22 (privacy), art. 23 (enkel om het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit toe te voegen), art. 25 (om de waarborgen van de drukpers uit te breiden tot andere informatiemiddelen), art. 28 (petitierecht), art. 29 (briefgeheim), art. 63 (ledenaantal Kamer, zetels kieskringen, indeling kamerleden over kieskringen), art. 148 (gesloten deuren bij politieke misdrijven en drukpersmisdrijven) en art. 150 (assisenjury).

Tot slot kan ook titel II van de Grondwet (de Belgen en hun rechten) aangevuld worden: met een artikel dat het recht op veiligheid waarborgt en met een artikel dat mensen met een handicap het genot van rechten en vrijheden garandeert.

Zie ook:
Ilse Vogelaere
  293