Regels voor onderbrekingsuitkeringen in openbare sector afgestemd op praktijk RVA

Een KB van 9 juli 2014 heeft het stelsel van loopbaanonderbreking voor de openbare sector aangepast.

Uit een persbericht van de ministerraad blijkt dat het de bedoeling is om de bestaande regels voor de behandeling van de aanvragen voor de toekenning van de onderbrekingsuitkering af te stemmen op de manier van werken die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) eigenlijk nu al volgt.

Dit betekent onder andere dat de aanvragen beoordeeld worden in functie van de datum van verzending, en niet in functie van de datum van ontvangst.

Verder kunnen we aanstippen dat bij een niet-toegelaten cumul met een activiteit als loontrekkende, de werknemer enkel nog uitgenodigd wordt voor een verhoor wanneer hij dit zelf wenst. Het is ook de bedoeling dat de bepalingen omtrent het verhoor ‘geharmoniseerd’ worden binnen de openbare sector.

Tot slot zorgt het KB van 9 juli 2014 ervoor dat de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverstrekking voortaan hun beroepsloopbaan volledig kunnen onderbreken gedurende één week, verlengbaar met één week, voor de bijstand of verzorging van een minderjarig kind tijdens of net na de hospitalisatie van het kind.

Het KB van 9 juli 2014 treedt in werking op 1 september 2014.

Bron:Koninklijk besluit van 9 juli 2014 tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft, BS 7 augustus 2014

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft

Afkondigingsdatum : 09/07/2014
Publicatiedatum : 07/08/2014

Gepubliceerd op 08-08-2014

  82