Regelgeving klaar voor elektronische verkiezing nieuwe ledenmagistraten Hoge Raad voor de Justitie

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie

Op 25 september worden de 22 nieuwe leden-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie gekozen (11 Nederlandstaligen en 11 Franstaligen). Als alles goed gaat toch. Door de coronacrisis lopen de verkiezingen immers anders dan anders.

Niet alleen is er het maandenlange uitstel – de verkiezingen zouden normaalgezien al plaatsvinden op 24 april 2020 – en de extra administratie en voorbereiding die daarbij komt kijken. Het zal voor de magistraten allicht ook niet mogelijk zijn om zoals normaal naar de stembus te trekken. In de regelgeving zijn alle voorbereidingen getroffen om de magistraten elektronisch te laten stemmen ‘vanaf elke op het internet aangesloten computer’. Uiteraard met de nodige beveiligings- en geheimhoudingsgaranties. Om een stem te kunnen uitbrengen zal iedere kiezer via het internet moeten aanloggen, met zijn authentificatiemiddel, op het informaticasysteem dat voor de stemming zal worden gebruikt.

Het bureau van de Hoge Raad heeft nog tot 31 augustus de tijd om de knoop definitief door te hakken over de procedure die zal worden gevolgd bij de verkiezing op 25 september: stemmen op papieren biljetten in de verschillende stemafdelingen in de rechtbanken van eerste aanleg of elektronisch stemmen.

Maar let op: de elektronische stemprocedure is niet alleen nu een optie. Ook bij komende verkiezingen kan het bureau hiervoor kiezen. De beslissing moet dan vallen uiterlijk 40 dagen voor de verkiezingsdatum.

In werking: 27 augustus 2020.

Zie ook
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  203