Reeks geneesmiddelen goedkoper vanaf 1 januari 2016

Op 1 januari 2016 dalen weer een aantal geneesmiddelen in prijs. Er zijn aanpassingen in ‘de lijst met geneesmiddelen vergoedbaar voor indicaties op de bijsluiter’, ‘de lijst met geneesmiddelen waarop een a posteriori controle gebeurt’, en ‘de lijst met geneesmiddelen die onder strikte voorwaarden worden terugbetaald’.

Het gaat voornamelijk om vrijwillige aanpassingen van de prijs en/of vergoedingsbasis door de farmabedrijven. Ze doen dit zodat de geneesmiddelen tot de beperkte lijst met goedkoopste geneesmiddelen blijven behoren. Apothekers zijn immers verplicht om bij een voorschrift op stofnaam te kiezen uit deze goedkoopste geneesmiddelen.

Voor bepaalde geneesmiddelen was een herberekening van het remgeld noodzakelijk aangezien de huidige tarifering niet meer strookte met de vereiste dat het remgeld per eenheid voor een rechthebbende die in een rust-of verzorgingstehuis of in een rusthuis verblijft, wordt bepaald op basis van de grootst beschikbare publieksverpakking.

Er zijn dalingen in hoofdstuk I van de lijst met terugbetaalbare geneesmiddelen. Dat zijn farmaceutische specialiteiten vergoedbaar voor de indicatie op de bijsluiter. Het gaat om:

 • Amlodipine Apotex 5 en 10mg van Apotex;
 • Atorstatineg 10 en 20 mg van Eurogenerics;
 • Latansocmylan 0,005%-0,5% van Mylan;
 • Levocetirizine – Ratio 5 mg van Teva Pharma Belgium;
 • Losartan EG 50 mg van Eurogenerics;
 • Peramteva 5mg/5mg, 5mg/10mg, 10mg/5mg en 10mg/10mg van Teva Pharma Belgium;
 • Quetiapin retard sandoz 50 mg en 400mg van Sandoz;
 • Quetiapine Teva 25mg van Teva Pharma Belgium.

In hoofdstuk II-B met de geneesmiddelen waarop een a posteriori controle gebeurt, dalen de prijs en de vergoedingsbasis van Omeprazol Apotex 10 en 20mg en Pantoprazol Apotex 20 en 40mg van het bedrijf Apotex.

In hoofdstuk IV – B tot slot met geneesmiddelen die onder strikte voorwaarden worden terugbetaald zijn er wijzigingen voor

 • Valaciclovir Apotex 500 mg van Apotex;
 • Atorstatineg 10 en 20 mg van Eurogenerics;
 • Omeprazol Apotex 20 mg van Apotex;
 • Anastrozole EG 1 mg van Eurogenerics.

Bron:Ministerieel besluit van 16 december 2015 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, BS 18 december 2015.

Laure Lemmens

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

Afkondigingsdatum : 16/12/2015
Publicatiedatum : 18/12/2015

Gepubliceerd op 22-12-2015

  174