Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen: nieuw adres voor sectie jeugd van afdeling Dendermonde

Adreswijziging

Sinds 11 december 2018 bevindt de ‘sectie jeugd’ van de afdeling Dendermonde bij de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen zich in de Leopold II-Laan, nummer 97, vlakbij de gevangenis van Dendermonde en het Justitiehuis. De oude kantoren lagen slechts een paar kilometer verderop, in de Zwarte Zusterstraat nummer 10, 9200 Dendermonde.

Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  171