Rechtbank van eerste aanleg Namen heeft zaakverdelingsreglement

De twee afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg Namen, Dinant en Namen, oefenen in principe hun rechtsmacht uit in de kantons die onder hun territoriale bevoegdheid vallen. Maar in het zaakverdelingsreglement staan hierop een paar uitzonderingen.

Raadkamer

De raadkamer in strafrechtelijke zaken houdt zitting te Dinant voor de zaken die worden toevertrouwd aan de onderzoeksrechters met een kabinet in Dinant. De raadkamer houdt zitting te Namen voor zaken die zijn toevertrouwd aan de onderzoeksrechters met een kabinet in Namen.

Strafzaken

Zaken over overtredingen van wetten en verordeningen over sociaaleconomische aangelegenheden, financiële zaken, fiscale zaken en douane en accijnzen worden behandeld in de afdeling Namen. En dit voor het ganse gerechtelijk arrondissement Namen. De afdeling Dinant is voor dit soort zaken dus niet bevoegd.

Voor andere strafzaken geldt de normale territoriale bevoegdheidsregeling.

Territoriale bevoegdheid

Voor zaken die niet exclusief zijn toegewezen aan een afdeling geldt dus de gewone territoriale bevoegdheidsverdeling.

De afdeling Namen heeft rechtsmacht op het grondgebied Andenne, Fosses-la-Ville, Gembloux-Eghezée en de twee kantons Namen. De afdeling Dinant op het grondgebied van de kantons Beauraing-Dinant-Gedinne, Ciney-Rochefort, Couvin-Philippeville en Florennes-Walcourt.

Inwerkingtreding

Het KB van 16 februari 2016 treedt in werking op 1 maart 2016. Zaken die op die datum al aanhangig zijn bij een afdeling, worden daar verder afgehandeld.

Bron:Koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Namen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen, BS 22 februari 2016

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Namen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

Afkondigingsdatum : 16/02/2016
Publicatiedatum : 22/02/2016

Gepubliceerd op 25-02-2016

  189