Rechtbank van eerste aanleg centraliseert stedenbouwkundige dossiers in Namen

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Namen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

De rechtbank van eerste aanleg van Namen bestaat uit 2 afdelingen: de afdeling Dinant, die bevoegd is voor de kantons Dinant, Ciney en Philipville, en de afdeling Namen, die rechtsmacht heeft in de 2 kantons van Namen en in de kantons Andenne, Fosses-la-Ville en Gembloux. In 2016 stemde de rechtbank echter een zaakverdelingsreglement, waarin zij besliste om alle sociaaleconomische, financiƫle en fiscale, en douanedossiers van het gerechtelijk arrondissement Namen te centraliseren in de vestiging in Namen.

Nu besliste de voorzitter van de rechtbank om ook de dossiers over milieu, stedenbouw, landbouw, hormonen, voedselveiligheid en dierenwelzijn over te brengen naar de zetel in Namen.

Deze maatregel gaat in bij de start van het nieuwe gerechtelijk jaar, op 1 september 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 17 augustus 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Namen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen, BS 23 augustus 2018.
Carine Govaert
  216