Raad voor Vergunningsbetwistingen krijgt er 2 bestuursrechters bij

De 4 vaste rechters van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) krijgen er 2 nieuwe collega’s bij. Voormalig hulprechter Pieter Jan Vervoort en gewezen advocate Karin De Roo vervoegen het team van de vaste bestuursrechters Filip Van Acker (tevens voorzitter), Eddy Storms, Hilde Lievens en Nathalie Declercq. De nieuwe bestuursrechters treden aan op de eerste dag van de maand na hun eedaflegging.

Daarnaast telt de RvVb in principe nog 9 tijdelijke hulprechters, maar Vervoort wordt vaste bestuursrechter bij de RvVb, en 2 van zijn voormalige collega’s schuiven op naar het Milieuhandhavingscollege. Normaal gezien moest het team van hulprechters helpen bij het wegwerken van de achterstallige dossiers, terwijl de vaste rechters zich op de nieuwe dossiers zouden toeleggen. Maar in zijn eerste beleidsplan besliste Eddy Storms, Eerste Voorzitter van de overkoepelende Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC), dat ook de vaste kamers van de RvVb sinds maart 2015 absolute prioriteit moeten geven aan de nog hangende dossiers uit de eerste 2 werkingsjaren. De raad bouwde toen een enorme achterstand op omdat er minder bestuursrechters benoemd werden dan voorzien was, terwijl het aantal te behandelen dossiers veel hoger was dan gepland.

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) zorgt voor de administratieve en inhoudelijke ondersteuning van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De RvVb is een onafhankelijk administratief rechtscollege dat uitspraak doet over beslissingen tot het afleveren of weigeren van stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen, valideringsbeslissingen over as built-attesten, en registratiebeslissingen over het al of niet als vergund opnemen van een constructie in het vergunningenregister. Zodra de omgevingsvergunning in werking treedt, wordt de raad bevoegd voor de juridische geschillen over het toekennen of weigeren van een omgevingsvergunning, dus over vergunningen inzake stedenbouw én milieu.

Bron:9 oktober 2015. – Benoeming van twee effectieve bestuursrechters bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en rangschikking van de geschikt bevonden kandidaten in een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar, BS 26 oktober 2015.
Zie ook:

Carine Govaert

Benoeming van twee effectieve bestuursrechters bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en rangschikking van de geschikt bevonden kandidaten in een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar

Afkondigingsdatum : 09/10/2015
Publicatiedatum : 26/10/2015

Gepubliceerd op 27-10-2015

  325