Raad van toezicht binnen ombudsdienst verzekeringen voor zes jaar benoemd (art. 95 DB WER)

De leden van de raad van toezicht binnen de ombudsdienst verzekeringen worden voortaan voor zes jaar benoemd.

Raad van toezicht

Binnen de ombudsdienst verzekeringen is er een raad van toezicht. Die bestaat uit één vertegenwoordiger van de verzekeringsondernemingen, van de verzekeringstussenpersonen, van de FSMA en van de bevoegde minister en de FOD Economie. En uit twee vertegenwoordigers van de consumenten. In de raad zit ook een onafhankelijke deskundige in het verzekeringswezen.

Beperkte termijn

De raad van toezicht is sinds zijn eerste samenstelling in 2006 niet meer hernieuwd.

Om te vermijden dat de raad van toezicht te lang uit dezelfde mensen bestaat – zoals nu het geval is - is nu beslist dat de leden maar voor zes jaar worden benoemd. Nieuw is ook dat voor alle leden voortaan ook een plaatsvervanger wordt aangewezen.

Opdracht

De raad van toezicht houdt zich niet meer bezig met het secretariaat van het opvolgingsbureau voor de tarifering. Het is de ombudsdienst die instaat voor het secretariaat. De raad van toezicht zal wel het algemeen toezicht uitoefenen op de specifieke cel die instaat voor het secretariaat van het opvolgingsbureau.

Inwerkingtreding

Artikel 95 van de wet van 26 oktober 2015 treedt in werking op 9 november 2015.

Bron:Wet van 26 oktober 2015 houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen, BS 30 oktober 2015 (art. 95 DB WER)
Zie ook:Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 302)

Ilse Vogelaere

Wet houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen

Afkondigingsdatum : 26/10/2015
Publicatiedatum : 30/10/2015

Gepubliceerd op 04-11-2015

  73