Raad van State vernietigt ook KB dat retributiebedragen voor verblijfsvergunning verhoogt

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Op 11 september 2019 heeft de Raad van State de bedragen van de retributies die vreemdelingen moeten betalen bij hun aanvraag voor een verblijfsvergunning vernietigd. Volgens de Raad is onvoldoende aangetoond dat de bedragen in een redelijke verhouding staan met de kostprijs van de behandeling van de verblijfsaanvraag. De retributiebedragen in het KB van 16 februari 2015 zijn in 2017 echter opgetrokken via een tweede KB. Logischerwijs heeft de Raad van State ook dat tweede KB vanuit dezelfde redenering vernietigd.

Zie ook
Koninklijk besluit van 14 februari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 21 februari 2017.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  372