Raad van State schrapt ook maximum voor noodopvang uit gemeentelijk toewijzingsreglement

Op vraag van de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe vernietigt de Raad van State opnieuw een bepaling uit de Brusselse toewijzingsreglementen voor sociale woningen. Dit keer gaat het om het maximum voor noodopvang uit het gemeentelijk toewijzingsreglement.

In een eerder gepubliceerd arrest vernietigde de Raad van State al een gelijkaardige bepaling uit het toewijzingsreglement voor de OCMW’s.

Toewijzing van een sociale woning

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2014 legt regels vast voor het te huur stellen van woningen door sociale verhuurkantoren en openbare vastgoedoperatoren, zoals gemeenten en OCMW’s. In haar verzoekschrift vroeg de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe de schorsing en vernietiging van artikel 8 van dat besluit, en van artikel 10, lid 2 van de tweede bijlage bij het besluit.

Verbod op politiek mandaat

Volgens artikel 8 moeten de gemeenten een onafhankelijke toewijzingscommissie oprichten voor de toewijzing van hun sociale woningen. De leden van die commissie mogen echter geen politiek mandaat hebben.

De Raad van State kon dit artikel echter niet meer vernietigen omdat hij het net vernietigd hadop vraag van het Brusselse OCMW. Daardoor bestond artikel 8 niet meer.

Geen maximum voor noodopvang

Over naar artikel 10, tweede lid van bijlage 2 bij het besluit. Bijlage 2 bevat een ‘Modelreglement voor de toewijzing van gemeentelijke woningen’. Artikel 10 van dat modelreglement zegt dat de gemeenten een aantal woningen mogen toewijzen buiten de normale toewijzingsregels, om redenen van ‘uiterste nood’. Maar dat het aantal “in geen geval hoger mag zijn dan 40% van het totaal van de toewijzingen in de loop van het voorgaande kalenderjaar” (art. 10, lid 2 van het BBR van 27 juni 2014).

De Raad van State schrapte die bepaling al uit bijlage 3 met het modelreglement voor de OCMW’s. Nu vernietigt hij diezelfde bepaling in bijlage 2 met het toewijzingsreglement voor de gemeentelijke woningen.

Zonder wettelijke basis

En dit tweemaal om dezelfde redenen. Zowel het verbod op een politiek mandaat voor de leden van de toewijzingscommissie, als de beperking van het aantal woningen dat buiten de toewijzingsregels om kan worden toegewezen om redenen van uiterste nood, zijn een uitvoering van de artikelen 28bis en 31 van de Brusselse Huisvestingscode. En die artikelen werden eerder al geheel (art. 28bis) of gedeeltelijk (art. 31) vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

De uitvoeringsbepalingen over de toewijzingscommissie en het maximum voor uiterste nood zijn dus hun wettelijke basis verloren en moeten vernietigd worden.

De Raad van State had artikel 8 van het besluit en artikel 10, lid 2 van bijlage 3 al vernietigd in zijn arrest nummer 230.506 van 12 maart 2015, op vraag van het Brusselse OCMW. In zijn arrest nummer 230.507 is het nu de beurt aan artikel 10, lid 2 van bijlage 2, op verzoek van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.

Bron:RvS 12 maart 2015, nr. 230.507 (FR) (Sint-Lambrechts-Woluwe).
Zie ook:

Carine Govaert

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de regels die van toepassing zijn op de woningen die door openbare vastgoedoperatoren en door sociale verhuurkantoren te huur worden gesteld

Afkondigingsdatum : 27/06/2014
Publicatiedatum : 30/07/2014

Gepubliceerd op 20-04-2015

  56