Raad van State: Brandgans niet langer vogelvrij en meldingsprocedure bestrijding geschrapt

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Soortenbesluit van 15 mei 2009

Op vraag van Vogelbescherming Vlaanderen heeft de Raad van State het soortenbeschermingsbesluit uitgekleed. Alle wijzigingen die het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2016 tot wijziging van het diverse bepalingen van het Soortenbesluit van 15 mei 2009’ aanbracht aan de regels op de soortenbescherming, worden vernietigd. Dat betekent dat de soortenbescherming terugkeert naar de situatie van vóór 2016.

Dat is goed nieuws voor de brandgans, die daardoor niet meer onder het soepele bestrijdingsregime valt, maar is minder goed nieuws voor de ekster. Het was Vogelbescherming Vlaanderen echter te doen om de ‘generieke afwijking’ van de bestrijdingsregels. Het besluit van 17 juni 2016 maakte het immers mogelijk om kraaien, eksters, kauwen, gaaien, spreeuwen en brandganzen te doden na een eenvoudige melding aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Als het ANB meende dat de bestrijding onterecht was, kon het die weigeren, maar het agentschap moest die weigering grondig motiveren. De persoon die de melding verrichtte, mocht bovendien al 24 uur na de melding, met de bestrijding starten, terwijl er bij het ANB geen permanentie is. Een bestrijding melden op vrijdagavond was dus ideaal om in het weekend vrij zijn gangetje te kunnen gaan…

De Raad van State bevestigt nu dat het Vlaamse gewest hiermee ingaat tegen de Europese vogelrichtlijn en tegen het eigen Vlaamse natuurdecreet. Die laten afwijkingen op de regels op de vogelbescherming alleen toe in specifieke gevallen, na een uitdrukkelijke motivatie. De Raad van State vernietigt dan ook het hele wijzigingsbesluit.

Zie ook:
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, BS 23 augustus 2016 (vernietigd besluit).
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (soortenbeschermingsbesluit).
Carine Govaert
  65