Private bewakingssector: eCall krijgt voorname plaats in nieuwe normen alarmcentrales

Vanaf 16 april 2017 gelden nieuwe normen voor private bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten die alarmcentrales beheren. Zowel op het gebied van uitrusting als personeel en interne procedures. Er wordt daarbij ook rekening gehouden met de zogenaamde ‘eCall’. Het systeem dat bij een ongeluk automatisch een noodoproep uitstuurt naar een alarmcentrale en vanaf april 2018 verplicht is in iedere nieuwe Europese wagen. De aanpassingen moeten vooral zorgen voor meer efficiëntie.

eCall

Vanaf april 2018 moeten alle nieuwe wagens in Europa worden uitgerust met het eCall-systeem. Dat stuurt bij een ongeluk automatisch (of manueel via een drukknop) een noodoproep uit naar de noodcentrale (in principe 112). Het geeft cruciale informatie door aan de hulpdiensten zoals de exacte locatie, het uur van het ongeluk, enz. En kan zelfs doorgeven of de bestuurder al dan niet bewust is. De regelgeving werd al in 2013 voorgesteld via Verordening 305/2013, maar wordt nog volop geïmplementeerd.

Ook in België. De regering heeft alvast rekening gehouden met het systeem bij het invoeren van nieuwe normen voor alarmcentrales. Private bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten die deze vorm van noodoproepen ontvangen, worden dan ook gezien als eCall-alarmcentrales conform de Europese verordening 305/2013.

Voor deze centrales gelden hier en daar bijkomende normen, ingegeven door verordening 305/2013.

Beheer alarmcentrale

De regels zijn van toepassing op private bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten die de bewakingsactiviteit ‘beheer van alarmcentrales’ aanbieden om

  • misdrijven tegens personen of goederen te voorkomen of vast te stellen;
  • brand, gaslekken of ontploffingen te voorkomen of vast te stellen;
  • noodsituaties waarin personen verkeren vast te stellen.

Informatie en communicatie

De alarmcentrale beschikt over de nodige uitrusting (informatica, communicatiesystemen) om signalen, oproepen, beelden, identificatie- en lokalisatiegegevens van de door haar bewaakte goederen en personen in reële tijd te ontvangen, te lokaliseren, te analyseren en te verifiëren. Ze moet deze informatie bovendien kunnen doorgeven aan de beheerscentrales van het nummer 112 of de politiediensten.

In bepaalde gevallen moet de alarmcentrale de aangesloten gebruikers van de bij haar aangesloten alarmsystemen elektronisch kunnen aanmelden. Voor eCall-alarmcentrales gelden daarnaast bijkomende normen uit Verordening 305/2013.

De uitrusting is afdoende beveiligd tegen indringers. De centrale moet onder meer aangesloten zijn bij een externe bedrijf dat alarmeert bij poging tot indringing. Al geldt deze verplichting nog niet meteen. Ze treedt pas in werking op 1 januari 2019.

Digitaal logboek

Iedere alarmcentrale beschikt over een digitaal logboek waarin elk binnenkomend alarm, signaal of oproep en elke operatorhandeling is geregistreerd. De gegevens worden 2 jaar bewaard.

Daarnaast moet iedere centrale een gereserveerde telefoonlijn hebben en voor iedere operator een gereserveerd telefoontoestel om oproepen van politie- en hulpdiensten en de beheerscentrales van 112 te behandelen.

Permanentie

Centrales voorzien in een permanentie van minstens 2 operatoren. Om die volcontinue werking te kunnen garanderen moet ze minstens een equivalent van 11 voltijdse operatoren in dienst hebben.

En heeft ze de nodige noodvoorzieningen op gebied van informatica, energiebevoorrading, communicatie met klanten, gebruikers, politie- en hulpdiensten, enz.

Minimale reactietijd

De centrales moeten snel kunnen reageren op alarmen. Om misdrijven tegen goederen te voorkomen of vast te stellen, zijn ze bijvoorbeeld verplicht om bij minstens 80% van de alarmen in minder dan 180 seconden te reageren en in 98,5% in minder dan 240 seconden.

In geval van misdrijven tegen personen is dat 80% in minder dan 30 seconden en 98,5% in minder dan 60 seconden. Diezelfde minimale reactietijd geldt voor het beantwoorden van telefonische oproepen afkomstig van politie- en hulpdiensten en de beheerscentrales 112.

Vergunning

Om een vergunning ‘beheer alarmcentrale’ te krijgen of te vernieuwen moeten de ondernemingen en diensten, bewijzen dat ze voldoen aan alle wettelijke criteria. Dat doen ze door een verslag van conformiteitsbeoordeling in te dienen dat door een ‘instelling voor de conformiteitsbeoordeling’ aangewezen door de minister van Binnenlandse Zaken, werd afgeleverd. Voorlopig werd er nog geen instelling aangewezen. De bepaling is dan ook nog niet van toepassing. Ze treedt pas in werking 6 maanden na publicatie van de aanstelling van de eerste instelling in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 20 maart 2017 betreffende de minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen voor de uitoefening van de bewakingsactiviteit beheer van alarmcentrales, BS 6 april 2017.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit betreffende de minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen voor de uitoefening van de bewakingsactiviteit beheer van alarmcentrales

Afkondigingsdatum : 20/03/2017
Publicatiedatum : 06/04/2017

Gepubliceerd op 11-04-2017

  161