Prijswijzigingen bij geneesmiddelen

Op 1 november 2015 dalen de prijs en de vergoedingsbasis van enkele geneesmiddelen. De farmabedrijven laten vrijwillig hun prijzen zakken. Door de daling maken de betrokken geneesmiddelen deel uit van de beperkte lijst met goedkoopste geneesmiddelen. Apothekers zijn verplicht om bij een voorschrift op stofnaam te kiezen uit de goedkoopste geneesmiddelen.

Op hetzelfde moment gaan enkele prijswijzigingen in voor de geneesmiddelen die per eenheid worden getarifeerd aan patiënten die in een rust- of verzorgingstehuis of in een rusthuis verblijven. De prijzen van de per eenheid getarifeerde geneesmiddelen worden berekend op basis van de grootste beschikbare publieksverpakking.

Hoofdstuk I

Er zijn prijswijzigingen in hoofdstuk I van de lijst met terugbetaalbare geneesmiddelen. Daarin staan de geneesmiddelen die vergoedbaar zijn voor de indicaties op de bijsluiter.

We zien wijzigingen bij:

 • Abilify 10 mg en 15 mg van Lundbeck;
 • Aerius 5 mg van Pi-Pharma;
 • Atorvastatin Calcium Actavis 20 mg van Aurobindo Pharma;
 • Betaserc 24 mg van Mylan EPD;
 • Clarithrosandoz 500 mg, Mometasone 50 µg/dosis, Quetiapin Retard 50 mg, Sertraline 100 mg en Tolterodin 4 mg van Sandoz;
 • Co-Candesartan 16mg/12,5mg, Repaglinide 1 mg en Sertraline 100 mg van Mylan;
 • Micardisplus van SCS Boehringer Ingelheim;
 • Serlain 50 mg van Pfizer; en
 • Zantac van Glaxosmithkline Pharmaceuticals.

Hoofdstuk II

Ook in hoofdstuk II-B – met de geneesmiddelen waarop een a posteriori controle gebeurt – zien we een prijswijziging. En dit bij Montelukast 4 mg van Sandoz bij de leukotrieënreceptorantagonisten in geval van astma.

Hoofdstuk IV

In hoofdstuk IV-B - met de geneesmiddelen die onder strikte voorwaarden worden terugbetaald - zien we prijswijzigingen bij:

 • Tolterodin 4 mg van Sandoz (paragraaf 2680000);
 • Atorvastatin Calcium Actavis 20 mg van Aurobindo Pharma (paragraaf 2720000); en
 • Pramipexole 0,18 mg van Mylan (paragraaf 4690000).

Inwerkingtreding

Het MB van 16 oktober 2015 treedt in werking op 1 november 2015.

Bron:Ministerieel besluit van 16 oktober 2015 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, BS 21 oktober 2015

Ilse Vogelaere

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

Afkondigingsdatum : 16/10/2015
Publicatiedatum : 21/10/2015

Gepubliceerd op 21-10-2015

  182