Premie van 7.500 euro voor particulier die gebouw sloopt en vervangt door woning

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een sloop- en heropbouwpremie

BS 26/02/2019. – De Vlaamse regering kent een premie van exact 7.500 euro toe aan elke particulier die tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019 een omgevingsvergunningsaanvraag indient voor de sloop van een gebouw én de heropbouw van één of meerdere woningen of een appartementsgebouw op dezelfde plaats in het Vlaamse gewest. De voorwaarden waaraan u moet voldoen, zijn minimaal. Maar het ziet er wel naar uit dat de premie alleen naar de snelle beslissers zal gaan ...
Alleen natuurlijke personen kunnen de premie aanvragen. De grond waarop er wordt afgebroken en gebouwd moet in volle eigendom toebehoren aan de aanvrager – of toch minstens aan één van hen als er meerdere aanvragers zijn (bv. een echtpaar). Het gewest eist verder dat het bouwproject zowel de volledige afbraak van één of meer gebouwen – woon- of niet-woongebouwen – omvat, als de heropbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw. En de omgevingsvergunningsaanvraag voor dat project werd of wordt ingediend tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019. De datum waarop de vergunning uiteindelijk wordt afgeleverd , doet er niet toe. Het is de datum van aanvraag die telt.
De sloop en de heropbouw moeten tot slot plaatsvinden op één en dezelfde plaats, én die plaats bevindt zich niet in Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare of Sint-Niklaas. De federale overheid kent in die 13 steden immers een btw-verlaging tot 6% toe voor sloop- en heropbouwwerken, terwijl voor diezelfde werken in de andere steden en gemeenten van het Vlaams gewest een btw-tarief van 21% verschuldigd is. Dat onderscheid zou nu afgedekt worden door de Vlaamse sloop- en afbraakpremie.
Die premie bedraagt in theorie 7.500 euro per project en de Vlaamse regering zou daarvoor een totaalbedrag van 15 miljoen euro uitgetrokken hebben. Opgelet echter! Als de premie té succesvol zou blijken te zijn, kan de minister het premiebedrag verminderen voor alle volgende aanvragen. Dat zal het geval zijn als op 1 april 2019 al 50% van het budget is opgebruikt, als op 1 juni 2019 al 60% van het voorziene bedrag zou aangesproken zijn, en als men op 1 augustus 2019 over de grens van de 75% zou zitten ...
U kunt de premie online aanvragen bij het Vlaams Energieagentschap. Maar volgens het Energieagentschap kan dat pas vanaf 1 maart. Het aanvraagformulier staat nog niet online.
Aangezien deze maatregel al op 1 oktober 2018 is ingegaan, terwijl de rechtsbasis ervoor pas op 26 februari 2019 wordt gepubliceerd , geldt er een overgangsregeling: als u de voorbije maanden een omgevingsvergunning indiende voor de afbraak van een gebouw, behoudt u het recht op de premie als u voor 31 maart nog een omgevingsvergunningsaanvraag indient voor de heropbouw van woongelegenheidop diezelfde locatie.
Gewezen minister van Energie Bart Tommelein wil met deze Vlaamse korting voor de sloop van verouderde energieverslindende gebouwen en de opbouw van moderne energiezuinige woningen, zowel de energiefactuur als de woningkwaliteit verbeteren.
Van toepassing
Vlaams gewest. Vanaf 1 maart 2019 (premie). Van 1 oktober 2019 tot 31 oktober 2019 (premie).
Zie ook:
Sloop- en heropbouwpremie’, Vlaams Energieagentschap.
Carine Govaert
  216