Politie zorgt voor extra identiteitscontroles en fouilles na Thalys-incident

De politie zal de komende maanden extra identiteitscontroles en veiligheidsfouilles uitvoeren in onze luchthavens, stations, metro’s en havens. Het gaat om extra veiligheidsmaatregelen na het Thalys-incident op 21 augustus 2015.

Steekproefsgewijs

Het is de bedoeling dat de identiteitscontroles en fouilles steekproefsgewijs worden uitgevoerd, zowel in infrastructuur en de gebouwen als in de vervoermiddelen van de spoorwegen, metro , luchthavens en havens van ons land. En dat bij iedereen die zich daar bevindt.

De personeelsleden bij de spoorweg-, luchtvaart- en scheepvaartpolitie moeten de controles afwisselen in tijd en in ruimte. Dit betekent dat ze nu eens in één rijtuig worden uitgevoerd, dan weer in een volledige trein, een inkomhal, een perron, een gang, een bus, enz.

Wet op het Politieambt

Ze volgen daarbij de Wet op het Politieambt. Zo wordt de identiteitscontrole uitgevoerd op basis van de identiteitsstukken die de betrokkene aan de politieambtenaar overhandigd. Weigert de betrokkene om zijn papieren af te geven of kan hij geen bewijs van identiteit leveren, dan mag de politie hem tot 12 uur lang ophouden. In dat geval wordt wel melding gemaakt in het register van de vrijheidsberovingen. Bij de veiligheidsfouillering gaat de politie in de eerste plaats na of de betrokkene geen wapen draagt of een ander voorwerp dat gevaarlijk is voor de openbare orde.

Tot nader order

De extra veiligheidsmaatregelen gelden tot nader order van de minister van Binnenlandse Zaken. Die zal de situatie herbekijken in het licht van het dreigingsniveau. Dat werd op 24 augustus als gevolg van het Thalys-incident immers aangepast. Het OCAD heeft een bijzondere waakzaamheid aanbevolen, vooral op Schengen-luchthavens en in internationale treinen en stations.

Gelijkaardige maatregelen op lokaal niveau

In zijn omzendbrief roept Jambon onze burgemeesters op om gelijkaardige maatregelen te treffen op risicoplaatsen die onder hun bevoegdheid vallen en tot het actieterrein van de lokale politie behoren.

Vanaf 10 september

Omzendbrief OOP 43 treedt in werking op 10 september 2015, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Ministeriële omzendbrief OOP 43 van 3 september 2015 betreffende de versterkte controle op basis van de artikelen 28 en 34 van de wet op het politieambt, BS 10 september 2015.

Laure Lemmens

Ministeriële omzendbrief nr. OOP 43 betreffende de versterkte controle op basis van de artikelen 28 en 34 van de wet op het politieambt

Afkondigingsdatum : 03/09/2015
Publicatiedatum : 10/09/2015

Gepubliceerd op 10-09-2015

  65