Philippe de Mûelenaere niet langer vicevoorzitter van antiwitwascel

Koninklijk besluit betreffende het ontslag van de heer Philippe de Mûelenaere, als Vicevoorzitter en Lid van de Cel voor Financiële Informatieverwerking

Philippe de Mûelenaere nam op 1 september 2017 ontslag als vicevoorzitter en lid van de de ‘Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)’ of de ‘antiwitwascel’.
Deze voormalige advocaat aan de Brusselse Balie werkte jarenlang in de financiële sector. Tot 2007 was hij adjunct-directeur bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), nu de ‘Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de instantie die verantwoordelijk is voor het prudentieel toezicht op banken en verzekeringen.
De heer de Mûelenaere krijgt de toelating om de eretitel van zijn functies te dragen.
Een KB van 13 oktober 2017 regelt zijn ontslag. Het treedt in werking op 23 oktober 2017, de dag dat het verscheen in het Belgisch Staatsblad.
De ‘Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)’ is een onafhankelijke administratieve overheid met rechtspersoonlijkheid. De CFI verwerkt en meldt informatie door met het oog op de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, waaronder de financiering van proliferatie van gevoelige nucleaire activiteiten of van ontwikkeling van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens.
De CFI of ‘antiwitwascel’ bestaat uit gerechtelijke en financiële deskundigen en een hoger officier gedetacheerd van de federale politie. De Cel staat onder het toezicht van de ministers van Justitie en van Financiën en onder de leiding van een magistraat, Mr. Philippe de Koster.
Bron: Koninklijk besluit van 13 oktober 2017 betreffende het ontslag van de heer Philippe de Mûelenaere, als Vicevoorzitter en Lid van de Cel voor Financiële Informatieverwerking, BS 23 oktober 2017.
Zie ook:
Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 6 oktober 2017 (nieuwe antiwitwaswet).
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  456