Persoonsvolgend cashbudget ook voor groene zorg

Personen met een beperking kunnen hun persoonsvolgend budget voortaan ook gebruiken om groene zorg in te kopen. Bij een bij het VAPH geregistreerd groenezorginitiatief.

Dagondersteuning

Mensen met een beperking kunnen sinds 1 januari 2017 hun persoonsvolgend budget ook gebruiken voor dagondersteuning in een groenezorginitiatief.

Groene zorg

Groene zorg wordt ruim opgevat. Niet alleen bedrijven, verenigingen of particulieren met activiteiten in de land- of tuinbouwproductie vallen hieronder. Maar ook initiatieven met activiteiten rond de omgang met dieren en planten vallen onder de noemer ‘groene zorg’. Wat betekent dat bv. ook kinderboerderijen, dierenasielen, dierenpensions en belevingshoeves groenezorginitiatieven kunnen zijn. 

Personen met een handicap kunnen bij een groenezorginitiatief terecht voor dagondersteuning. Het initiatief begeleidt hen bij de dagelijkse plattelandsactiviteiten.

Voorwaarden

Een groenezorginitiatief kan zonder VAPH-vergunning dagondersteuning bieden aan verschillende personen met een handicap. Er zijn wel enkele voorwaarden.

De aangeboden dagondersteuning bestaat uit een kwaliteitvol aanbod van dagactiviteiten rond land- en tuinbouwproductie of omgang met dieren of planten. Het initiatief biedt zelf de nodige zorg en ondersteuning, in overleg met en op maat van de betrokken persoon met een handicap. De accommodatie moet aangepast zijn aan de doelgroep. En de mensen met een handicap moeten op een veilige en hygiënische manier kunnen bezig zijn met de dagactiviteiten.

Het initiatief moet transparant informeren over zijn aanbod, de gehanteerde methodiek en de kostprijs van de dagondersteuning. Per dagdeel en per aangeboden activiteit. Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht. Om de schade aan derden te dekken die de persoon met een handicap in het kader van de dagactiviteiten veroorzaakt.

Registratie

Een groenezorginitiatief moet zich registereren bij het VAPH. Alleen als het VAPH de registratie goedkeurt, kan het initiatief dagondersteuning aanbieden. Het VAPH voorziet in een specifiek formulier voor de registratieaanvraag.

De registratie geldt voor vijf jaar.

Overeenkomst

De persoon met een handicap sluit voor zijn dagondersteuning zelf een overeenkomst met het groenezorginitiatief. De ondersteuning kan alleen betaald worden via het cashbudget, niet via de voucher.

Inwerkingtreding

Het nieuwe MB van 20 februari 2017 is in werking getreden op 1 januari 2017.

Bron:Ministerieel besluit van 20 februari 2017 tot regeling van de dagondersteuning die wordt geboden door groenezorginitiatieven, BS 28 maart 2017
Zie ook:Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders (art. 7)

Ilse Vogelaere

Ministerieel besluit tot regeling van de dagondersteuning die wordt geboden door groenezorginitiatieven

Afkondigingsdatum : 20/02/2017
Publicatiedatum : 28/03/2017

Gepubliceerd op 30-03-2017

  122