Personeelsformatie gerechtspersoneel: extra administratieve krachten voor federaal parket

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende vaststelling van de personeelsformatie van gerechtspersoneel van het niveau A en het koninklijk besluit van 25 maart 2014 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken

Het federaal parket krijgt meer administratief personeel: een extra assistent en een extra administratief deskundige. In totaal kunnen er nu 22 assistenten en 3 administratief deskundigen werken.

De federale regering zorgt voor de nodige aanpassingen in het KB van 25 maart 2014 personeelsformatie griffie en parket. Dat besluit vraagt trouwens nog enkele andere dringende wijzigingen. Voornamelijk terminologische aanpassingen. De benaming van de ‘rechtbank van koophandel’ van ‘Bergen-Charleroi’ en ‘Nijvel’ wordt officieel gewijzigd in ‘ondernemingsrechtbank’ van ‘Henegouwen’ en ‘Waals-Brabant’. En ook de benaming van de arbeidsrechtbanken in ‘Henegouwen’ en ‘Waals-Brabant’ is voortaan correct in het besluit. Ook daar werd nog gesproken over ‘Bergen-Charleroi’ en ‘Nijvel’.

De regering verhoogt ook nog het personeelskader van het gerechtspersoneel van niveau A in het KB van 10 november 2009. Het aantal attachés wordt opgetrokken van 73 naar 74. Daarnaast de bemerking dat minstens één van deze betrekkingen wordt toegekend aan het federaal parket.

In werking: 3 december 2020.

Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  114