Patiëntenfactuur van geïnterneerden in ziekenhuis naar FOD Justitie

Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

De kamer voor de bescherming van de maatschappij bij de strafuitvoeringsrechtbank kan geïnterneerden plaatsen in ziekenhuizen die een plaatsingsovereenkomst hebben met de overheid. Het Riziv legt nu vast wat het betrokken ziekenhuis op administratief vlak moet doen wanneer geïnterneerden bij hem worden geplaatst.

Verwittiging ziekenfonds

Voor de geïnterneerden die in een ziekenhuis zijn geplaatst, start op 1 januari 2018 de eerste periode van hospitalisatie. Voor elke geplaatste geïnterneerde die op de lijst staat die het ziekenhuis van het Riziv krijgt, stuurt het op 1 januari 2018 naar elk ziekenfonds een lijst terug met vermelding van hun leden die op dat moment bij hem zijn geplaatst.

Verlenging ziekenhuisopname

Over de verlenging van de ziekenhuisopname van de geïnterneerde heeft de adviserend geneesheer van het ziekenfonds weinig beslissingsbevoegdheid. Hij kent de verlenging steeds automatisch toe.

Einde plaatsing

Wanneer de plaatsing van een geïnterneerde eindigt, stopt ook meteen de lopende periode van hospitalisatie. Elke daaropvolgende ziekenhuisopname wordt aanzien als een eerste opname.

Patiëntenfactuur

De patiëntenfactuur of de ‘factuur voor ambulante verzorging in het ziekenhuis’ is – bij plaatsing van een geïnterneerde in het ziekenhuis – niet bestemd voor de patiënt zelf. Het ziekenhuis stuurt die facturen naar de FOD Justitie.

Aanpassing patiëntenfactuur

Het Riziv past het model voor het detail van de patiëntenfactuur licht aan. In de mededeling bovenaan het detail heeft men het niet meer over ‘alle medische (of paramedische) prestaties’, wel over ‘alle verstrekkingen’.
En bij de rubriek ‘verblijfskosten-revalidatiekosten’ zijn er twee nieuwe subrubrieken: een voor het basisforfait oncologie, en een voor het maxiforfait mono-combi oncologie en het forfait pediatrie mono-combi.

Inwerkingtreding

De nieuwe Verordening van het Riziv van 18 december 2017 is in werking getreden op 1 januari 2018.
Bron: Verordening van 18 december 2017 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 15 januari 2018
Zie ook:
Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 7, 10, bijlage 37)
Ilse Vogelaere
  326