Parenterale voeding thuis ook terugbetaald bij mucopatiënten

Patiënten die thuis parenterale voeding krijgen, kunnen daar een tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor krijgen. De categorieën die recht hebben op het forfait worden nu uitgebreid. Opvallende nieuwigheid is dat ook mucopatiënten een tegemoetkoming kunnen krijgen.

Parenterale voeding

Parenterale voeding is voeding die intraveneus wordt toegediend, dus buiten het maag-darmkanaal om. Toediening via een intraveneus infuus gebeurt wanneer sondevoeding niet kan. Bv. bij problemen met de spijsvertering of het absorptievermogen.

De ziekteverzekering kan die voeding terugbetalen bij patiënten met bepaalde problemen. Hieraan zijn nu een aantal wijzigingen.

Mucoviscidose

Wanneer mucoviscidose (cystische fibrose, taaislijmziekte) een zeer ernstige testinale malabsorptie veroorzaakt die op haar beurt leidt tot een tijdelijke of blijvende intestinale insufficiëntie, krijgen ook mucopatiënten voortaan een tegemoetkoming voor hun parenterale voeding.

Tot nu was mucoviscidose – als onderliggende oorzaak van de intestinale insufficiëntie – geen reden om parenterale voeding terug te betalen.

Coeliakie en equivalente aandoeningen

Ook wanneer een zeer ernstige malabsorptie het gevolg is van coeliakie of equivalente aandoeningen en de malabsorptie leidt tot een intestinale insufficiëntie, krijgen die patiënten hun parenterale voeding terugbetaald. Dat is al langer zo, maar nu wordt daaraan toegevoegd dat de equivalente aandoeningen niet mogen reageren op een klassieke behandeling. Anders is er geen terugbetaling.

Intestinale motoriek

Tot nu werd de parenterale voeding ook terugbetaald bij patiënten met een intestinale insufficiëntie die het gevolg was van ernstige stoornissen van de intestinale motoriek. Die regel wordt geschrapt.

Stoornis gastro-intestinaal systeem

Het ziekenfonds komt voortaan ook tussen in de parentarele voeding bij patiënten met een ernstige functionele stoornis van het gastro-intestinale systeem die een belangrijke weerslag op de voedingstoestand heeft. Die weerslag moet gedocumenteerd zijn.

Terugbetaling gebeurt enkel wanneer het onmogelijk is om via orale of enterale weg (nasoduodenale sonde of percutane jejunale sonde) de voedingstoestand op een aanvaardbare manier te corrigeren. De arts-specialist moet een omstandig verslag met de historiek van de behandelingen toevoegen aan zijn terugbetalingsaanvraag.

Terugbetalingsaanvraag

De arts-specialist – die samenwerkt met een multidisciplinair ziekenhuisteam met ervaring in parenterale voeding – vraagt de terugbetaling van de voeding aan bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Dat gebeurt voortaan met een nieuw formulier, aangepast aan de nieuwe lijst met aandoeningen waarvoor terugbetaling kan.

De adviserend geneesheer gebruikt voortaan ook een nieuw machtigingsformulier. Dat ziet er vrij gelijklopend uit met het oude document. Er is nu wel plaats voorzien voor de identiteitsgegevens van de adviserende geneesheer. En hij vermeldt voortaan ook de geboortedatum van de patiënt die het forfait krijgt.

Een eerste machtiging is maximum een jaar geldig. Volgende machtigingen telkens maximum vijf jaar.

Tegemoetkoming

Aan de tegemoetkoming zelf verandert er niets. Er wordt nog steeds gewerkt met een forfait. Een forfait voor zakken ‘op maat’ voor volwassenen (75 euro per dag), een forfait voor zakken ‘op maat’ voor kinderen tot en met 17 jaar (83 euro per dag), een voor industriële pre-mengsels (60 euro per dag) en een voor zakken ‘perdialyse’ (35 euro per dag).

Het forfait dekt alle kosten, behalve de pomp en de staander voor perfusie. Het gaat om de kosten voor de farmaceutische specialiteiten die in de zakken voorkomen en niet opgenomen zijn in de nomenclatuur, de kosten voor het gebruikte bereidingsmateriaal en voor de bereiding zelf en de kosten voor het toedieningsmateriaal.

De patient betaalt zelf een remgeld van 0,62 euro per dag.

Wijzigingen

Het College van geneesheren-directeurs van het Riziv kan voorstellen om de lijst met aandoeningen en de verzekeringstegemoetkomingen te wijzigen.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 23 augustus 2015 treedt in werking op 1 oktober 2015.

Bron:Koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van parenterale voeding voor ambulante niet in het ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, BS 15 september 2015

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van parenterale voeding voor ambulante niet in het ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Afkondigingsdatum : 23/08/2015
Publicatiedatum : 15/09/2015

Gepubliceerd op 15-09-2015

  176