Overijse verliest vredegerecht

Er is geen vredegerecht meer in Overijse. De zetel Overijse van het vredegerecht van het kanton Overijse en Zaventem wordt overgebracht naar Zaventem.

De centralisatie in Zaventem kadert in de eerste fase van de hervorming van de vredegerechten: alle kantons met twee vestigingsplaatsen worden ontdubbeld. Het wegvallen van de verplaatsingen tussen de verschillende zetels moet zorgen voor een aanzienlijke tijdsbesparing voor de vrederechter en het personeel.

Het KB van 31 mei 2016 treedt in werking op 6 juni 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 31 mei 2016 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Overijse van het vredegerecht van het kanton Overijse en Zaventem naar Zaventem, BS 6 juni 2016
Zie ook: Gerechtelijk Wetboek (art. 72)

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Overijse van het vredegerecht van het kanton Overijse en Zaventem naar Zaventem

Afkondigingsdatum : 31/05/2016
Publicatiedatum : 06/06/2016

Gepubliceerd op 06-06-2016

  308