Overheidsbestuurders mogen vanaf 2020 geen beroep meer doen op managementvennootschappen

Wet tot het verbieden van een beroep op managementsvennootschappen door overheidsbestuurders

Vanaf 1 januari 2020 kunnen vennootschappen, zoals bedoeld in het ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’, geen mandaat met een publiek karakter opnemen.

Dat staat in de wet van 17 mei 2019 die overheidsbestuurders verbiedt van een beroep te doen op managementvennootschappen.

De wetgever verbiedt dus het gebruik van ‘managementvennootschappen’ voor wie door de overheid benoemd is in de raad van bestuur van een vennootschap, instelling of organisatie. Hij wil vermijden dat bestuurders binnen die entiteiten gebruik maken van een managementvennootschap om via die vennootschap een bezoldiging te ontvangen en zo de personenbelasting te ontwijken.

Mandaten met publiek karakter

De wet van 17 mei 2019 beschouwt als ‘mandaten met een publiek karakter’:
 • de mandaten van de leden die in die hoedanigheid rechtstreeks of onrechtstreeks een vergoeding ontvangen, van de raden van bestuur, de adviesraden en de directiecomités:
  • van de intercommunale en interprovinciale verenigingen;
  • van de rechtspersonen waarop een overheid of verschillende overheden samen rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen:
   door ofwel met deze rechtspersonen een beheerscontract of bestuursovereenkomst af te sluiten;
   door ofwel, rechtstreeks of onrechtstreeks, meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, beheers- of directieorgaan aan te wijzen of door een of meerdere personen aan te wijzen die het toezicht in hun midden moeten uitoefenen;
   door ofwel, rechtstreeks of onrechtstreeks, de meerderheid van het geplaatst kapitaal te bezitten;
   door ofwel, rechtstreeks of onrechtstreeks, te beschikken over de meerderheid van de stemmen verbonden aan de door de rechtspersoon uitgegeven aandelen;
 • de mandaten van de regeringscommissarissen en de leden van de raden van bestuur, de adviesraden en de directiecomités van een rechtspersoon die er door een beslissing van een overheid deel van uitmaken en hiervoor rechtstreeks of onrechtstreeks een vergoeding ontvangen.

In werking

De wet van 17 mei 2019 treedt in werking op 1 januari 2020.

Bron: Wet van 17 mei 2019 tot het verbieden van een beroep op managementsvennootschappen door overheidsbestuurders, BS 29 mei 2019.
Zie ook:
Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, BS 4 april 2019.
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  226