Ouders motiveren overeenkomst over onderhoudsbijdrage voor kinderen (art. 125-129 DB Justitie)

Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie

De wetgever maakt de overeenkomst over de onderhoudsbijdragen voor de kinderen transparanter. En er komt een lijst met buitengewone onderhoudskosten waarin beide ouders moeten bijdragen. Voor sommige van die buitengewone kosten is vooraf wel een akkoord nodig.

Overeenkomst over onderhoudsbijdrage

Wanneer ouders zelf – buiten de rechter om – een overeenkomst bereiken over het bedrag van de onderhoudsbijdrage voor hun kinderen, moeten ze die overeenkomst stofferen, zodat het duidelijk is hoe ze tot het overeengekomen bedrag zijn gekomen. De ouders moeten het bedrag rechtvaardigen in het licht van de elementen die normaal gezien door de rechter in rekening worden genomen om de onderhoudsbijdrage te berekenen. Bijvoorbeeld de inkomsten van de ouders, de verblijfsregeling en de kosten van het kind. Op die manier heeft de rechter die achteraf een verzoek tot herziening van de onderhoudsbijdrage moet behandelen, zicht op de criteria die de ouders hebben gehanteerd om het oorspronkelijke bedrag te berekenen. En kan hij makkelijk nagaan of die criteria inmiddels al dan niet zijn gewijzigd.

Buitengewone onderhoudskosten

Er komt een lijst met buitengewone onderhoudskosten voor kinderen. In die opgelijste kosten moeten beide ex-partners meebetalen. Over een aantal van die buitengewone kosten zal er wel vooraf moeten overlegd worden tussen de ouders en is een uitdrukkelijk akkoord nodig. Behalve als er sprake is van hoogdringendheid of overmacht.
De ouder krijgt een verzoek tot akkoord toegestuurd. Hij heeft 21 dagen om op de vraag te reageren; bij schoolvakanties van minstens één week krijgt hij 30 dagen de tijd. Reageert de ouder niet, dan gaat men ervan uit dat hij akkoord is met de uitgave. Is de ouder expliciet niet akkoord, dan kan de andere ouder de betwisting aan de rechter voorleggen.

De vastgelegde lijst met buitengewone kosten is indicatief. De ouders of de rechter kunnen er van afwijken.

Schuldvorderingen van buitengewone onderhoudskosten verjaren na vijf jaar.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe regels treden in werking op 10 januari 2019.

Bron: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31 december 2018 (art. 125-129 DB Justitie)
Zie ook:
Burgerlijk Wetboek (art. 203bis en 2277)
Gerechtelijk Wetboek (art. 1321 en 1322)
Ilse Vogelaere
  396