Oud paspoort kat en fret definitief uit wetgeving

Sinds 29 december 2014 geldt in heel Europa een nieuw paspoort voor gezelschapsdieren. Ook bij ons worden de nieuwe modellen uitgereikt voor honden, katten en fretten. Het Paspoortbesluit voor katten en fretten verwees echter nog naar het oude Europese model. De wetgever stelt nu orde op zaken en geeft de tekst een grondige update.

Het KB van 5 mei 2004 over de uitgifte van paspoorten voor katten en fretten wordt afgestemd op Uitvoeringsverordening nr. 577/2013. Maar alleen wat betreft het nieuwe paspoortmodel en de aanvullende eisen voor de afgifte van de paspoorten.

De andere bepalingen uit de verordening werden immers al omgezet via het KB van 13 december 2014. Dat besluit bepaalt de regels en voorwaarden om met gezelschapsdieren te reizen. Daarbij zijn onder meer nieuwe registratie- en vaccinatieverplichtingen. De tekst doelt zowel op commercieel als niet-commercieel verkeer. En ook het vervoer van geregistreerde militaire, speur- of reddingshonden komt aan bod.

Het KB van 13 februari 2015 treedt in werking op 9 maart 2015, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 13 februari 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2004 houdende het model en de modaliteiten voor de uitgave van het paspoort voor het intracommunautair verkeer van katten en fretten, BS 27 februari 2015.

Laure Lemmens

Afkondigingsdatum : 13/02/2015
Publicatiedatum : 27/02/2015

Gepubliceerd op 02-03-2015

  93