Orde van Vlaamse Balies verhoogt minimumvergoeding van advocaat-stagiairs: vanaf 1 september 2020 minstens 1.800 euro voor voltijdse beschikking tijdens eerste stagejaar

Wijziging van de Codex Deontologie voor Advocaten Wijziging van “Afdeling II.1.4 Plichten van de stagemeester” in “Deel II Toegang tot het beroep, stage en vorming”

De Orde van Vlaamse Balies heeft de minimumvergoeding voor advocaat-stagiairs opgetrokken. Vanaf 1 september 2020 moeten stagiairs bij voltijdse beschikbaarheid tijdens hun eerste stagejaar minstens 1.800 euro verdienen. Dat is 300 euro meer dan nu. Vanaf hun tweede stagejaar bedraagt de minimumvergoeding 2.200 euro. Dat blijft zo. Stagemeester en stagiair kunnen altijd een hogere vergoeding overeenkomen. De bedragen uit de Codex Deontologie voor advocaten zijn immers minima.

De Orde van Vlaamse Balies kan die minima trouwens ieder jaar in december aanpassen. Maar de wijzigingen gelden telkens pas vanaf het daaropvolgende jaar. De huidige aanpassing dateert van 18 december 2019, vandaar dat ze pas uitwerking heeft vanaf het gerechtelijke jaar 2020-2021 dat start op 1 september 2020.

Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  2972