Orde van Vlaamse Balies reorganiseert beroepsopleiding van jonge advocaat

Reglement tot wijziging van Hoofdstuk II.2 `De beroepsopleiding' van de Codex Deontologie voor Advocaten

De algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies heeft op 19 februari een grondige wijziging van de deontologische voorschriften voor de beroepsopleiding goedgekeurd. Met die wijziging geeft de Orde meer bevoegdheden aan de stagescholen, maar bepaalt hij zelf welke onderwerpen tijdens de beroepsopleiding aan bod moeten komen. De Orde voert ook regels in voor het verloop van de pleitoefening waarmee de opleiding wordt afgerond.

Een stagiair die ingeschreven wil worden op het tableau van de Orde van Advocaten moet nog altijd een beroepsopleiding volgen en een bekwaamheidsattest behalen. De Orde van Vlaamse Balies richt daartoe een stageschool in, met meerdere lokale afdelingen. De Deontologiecodex legt de nieuwe samenstelling van de stageschool vast en maakt de stageschool zélf verantwoordelijk voor de organisatie van de opleiding.

De beroepsopleiding bestaat nu uit 2 luiken: een eerste luik met de vakken deontologie, bugerlijk procesrecht, strafprocesrecht en juridische bijstand, en een tweede luik met 10 vakken, waaronder communicatie, maar ook alternatieve geschillenregeling, kantoororganisatie en GDPR.

De stagiair krijgt voortaan 18 maanden de tijd om het bekwaamheidsattest te behalen. De stageschool beslist over een eventuele vrijstelling van vakken, examens of evaluatie, en niet meer de commissie beroepsopleiding. De evaluatie kan bestaan uit schriftelijke of mondelinge examens, of uit een permanente evaluatie. Wie niet slaagt, heeft recht op een herkansing in tweede zittijd. De mogelijkheid van een derde zit blijft bestaan, maar de formaliteiten worden verstrengd.

Wie slaagt voor de examens krijgt een bekwaamheidsattest, dat 5 jaar geldig blijft.

Wie niet slaagt, wordt verwittigd per mail, en dus niet meer met een aangetekende brief. De examens inkijken kan nog altijd, maar moet vanaf nu binnen de maand gebeuren, in plaats van binnen de 3 maanden. De beroepsprocedure blijft grotendeels gelijk, al zal de stagiair in het vervolg op de hoogte gebracht worden van de beslissing van de beroepscommissie op het adres dat vermeld wordt op de website van de Orde van Vlaamse Balies.

En dan is er nog de pleitoefening: naast de beroepsopleiding moet de stagiair vóór het einde van de stage slagen in een pleitoefening. Die oefening wordt georganiseerd door de stageschool. De Deontologische Codex legt de regels vast: wanneer kan een stagiair vrijstelling krijgen van pleitoefening? Onder welke omstandigheden heeft hij recht op een tweede, of misschien zelfs derde deelname? En hoe kan een kandidaat die niet slaagde voor de pleitoefening, beroep aantekenen?

De wijzigingen aan de Codex Deontologie voor Advocaten zijn van toepassing vanaf 22 juli 2020.

Zie ook:
Carine Govaert
  559