Orde van Vlaamse Balies legt detachering advocaten aan banden

Steeds meer advocatenkantoren ‘lenen’ hun advocaten uit aan hun cliënten. Omdat detachering alsmaar vaker voorkomt, heeft de Orde van Vlaamse Balies een aantal richtlijnen opgesteld. Ze werden op 27 januari 2016 als nieuwe afdeling III.1.9 toegevoegd aan de Codex Deontologie voor Advocaten.

De Orde schuift 4 kernelementen naar voor die gelden tijdens een detachering: onafhankelijkheid, geen verwarring, vertrouwelijkheid en schriftelijke detacheringsovereenkomst:

  • onafhankelijkheid: de gedetacheerde advocaat blijft gedurende de detachering onderworpen aan de bepalingen van de Codex Deontologie voor Advocaten;
  • geen verwarring: de advocaat moet ervoor zorgen dat zijn detachering geen aanleiding geeft tot verwarring. Dit betekent in eerste instantie dat hij zich kenbaar moet maken als advocaat, niet als werknemer van de opdrachtgever. Hij mag ook geen documenten ondertekenen met het briefhoofd of logo van de opdrachtgever en mag geen gebruikmaken van het e-mailadres van de opdrachtgever;
  • vertrouwelijkheid: de taken die een advocaat uitvoert in het kader van zijn detachering doen geen afbreuk aan het verplicht vertrouwelijk karakten van zijn contacten met andere advocaten, met de opdrachtgever en met de advocaat die of het samenwerkingsverband dat hem detacheert, behoudens de uitzonderingen bij wet of reglementen toestaan;
  • schriftelijke overeenkomst: de detachering wordt vastgelegd in een schriftelijke detacheringsovereenkomst. De tekst van de afdeling III.1.9 wordt hieraan toegevoegd. De stafhouder moet een kopie ontvangen van de overeenkomst nog voor de detachering aanvangt.
Detacheringen die niet beantwoorden aan deze richtlijnen zijn onverenigbaar met het beroep van advocaat.

De richtlijnen gelden niet alleen voor detacheringen na 27 januari 2016. Ze zijn ook van toepassing op bestaande detacheringen. Advocaten die al gedetacheerd zijn moeten die onmiddellijk melden aan de stafhouder. Ze zijn verplicht om hem ook de schriftelijke detacheringsovereenkomst te bezorgen. Is die er niet, dan moet de advocaat er zo snel mogelijk één opstellen met zijn opdrachtgever. En nadien onverwijld meedelen aan de stafhouder.

Bron:Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 27 januari 2016 tot invoeging van afdeling III.1.9 i.v.m. werkzaamheden van advocaten in het kader van detachering in de Codex deontologie voor advocaten, BS 4 februari 2016.

Laure Lemmens

Reglement tot invoeging van afdeling III.1.9 i.v.m. werkzaamheden van advocaten in het kader van detachering in de Codex deontologie voor advocaten

Afkondigingsdatum : 27/01/2016
Publicatiedatum : 04/02/2016

Gepubliceerd op 11-02-2016

  248