Orde op zaken in naamgeving arbeidsrechtbanken en rechtbanken van koophandel (art. 61, 80-82, 86 en 87 Wet Burgerlijk Procesrecht)

De wetgever maakt een einde aan de controverse over de benaming van de arbeidsrechtbanken en rechtbanken van koophandel in Waals-Brabant. Zowel de benaming ‘Nijvel’ als ‘Waals-Brabant’ kwamen tot nu voor. De wetgever maakt nu een definitieve keuze en schrapt de benaming Nijvel. Voortaan gaat het dus om de arbeidsrechtbanken en rechtbanken van koophandel van Waals-Brabant.

Ook voor de arbeidsrechtbanken en rechtbanken van koophandel in de provincie Henegouwen waren er tot nu twee namen gangbaar: Bergen-Charleroi en Henegouwen. De wetgever kiest definitief voor Henegouwen. Alle verwijzingen naar Bergen-Charleroi worden geschrapt.

De personeelsformaties van de betrokken rechtbanken worden aan de naamskeuze aangepast.

De artikelen 61 en 80 tot 82 van de wet van 19 oktober 2015 treden in werking op 1 november 2015.

Er is ook voorzien in enkele overgangsregels. Magistraten die op 1 november 2015 benoemd zijn in de arbeidsrechtbank, rechtbank van koophandel of auditoraat van Nijvel of van Bergen-Charleroi worden van rechtswege beschouwd als benoemd te zijn in die van Waals-Brabant of Henegouwen. Een herbenoeming is niet nodig. Hetzelfde geldt voor het gerechtspersoneel.

Bron:Wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 oktober 2015 (art. 61, 80-82, 86 en 87 Wet Burgerlijk Procesrecht)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 100)Wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, art. 1 Wet van 14 december 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de plaatsvervangende rechters in de arbeidsrechtbanken en in de rechtbanken van koophandel

Ilse Vogelaere

Wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 19/10/2015
Publicatiedatum : 22/10/2015

Gepubliceerd op 27-10-2015

  80