Opleidingscommissie evalueert bekwaamheid kandidaten getuigschrift ‘Cassatieprocedure in Strafzaken’

Alleen advocaten die de ‘Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken’ hebben gevolgd én die volgens de Opleidingscommissie in hun memories blijk hebben gegeven van hun bekwaamheid om in strafzaken ontvankelijke, gestructureerde en precieze middelen aan te voeren, zullen een getuigschrift ontvangen en een penale procedure mogen voeren voor het Hof van Cassatie. De federale regering heeft die expliciete voorwaarde toegevoegd aan het KB van 10 oktober 2014 over de opleidingsvereisten.

Het louter actief volgen van de opleiding is dus niet voldoende. De commissie moet wel degelijk overtuigd zijn dat de kandidaat in staat is om zijn rol als cassatieadvocaat adequaat uit te oefenen. Die evaluatie was tot nog toe niet voorzien.

Binnen enkele maanden zullen trouwens de eerste getuigschriften worden uitgereikt. De opleiding die georganiseerd wordt door de Orde van de Vlaamse Balies (OVB) is immers bijna afgerond. Op 23 december 2015 vindt het laatste werkcollege plaats waar de kandidaten in kleine groepjes de door hen opgestelde memorie bespreken. Daarna zit voor alle kandidaten de 20-uur durende opleiding erop. Ze hebben dan 16 uur theorie achter de kiezen over het verloop van de cassatieprocedure in strafzaken, de middelen tot cassatie en de ontvankelijkheid van de memorie. Gevolgd door 8 praktijkuren voor het opstellen en bespreken van een memorie.

Op schema dus voor de deadline van 1 februari 2016. Vanaf die dag is het getuigschrift immers verplicht voor advocaten die optreden bij cassatieprocedure in strafzaken.

Het KB van 23 augustus 2015 treedt in werking op 1 september 2015.

Bron:Koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2014 tot vaststelling van de vereisten van de opleiding bepaald in artikel 425, § 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, BS 31 augustus 2015.
Zie ook Koninklijk besluit van 10 oktober 2014 tot vaststelling van de vereisten van de opleiding bepaald in artikel 425, § 1, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, BS 20 november 2014. Wet van 14 februari 2014 met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken, BS 27 februari 2014. Nieuwsbericht Orde van Vlaamse Balies, De Orde van Vlaamse Balies en AVOCATS.BE organiseren: Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken, 5 februari 2015.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2014 tot vaststelling van de vereisten van de opleiding bepaald in artikel 425, § 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering

Afkondigingsdatum : 23/08/2015
Publicatiedatum : 31/08/2015

Gepubliceerd op 07-09-2015

  75