Opleiding gerechtskosten voor directiecomité van sommige rechtscolleges (art. 39 Potpourri III-wet)

Minstens één magistraat van het directiecomité van de rechtscolleges die de meeste gerechtskosten maken, is verplicht om een opleiding over budgettair beheer en gerechtskosten te volgen. Het gaat concreet om de rechtbanken van eerste aanleg, de politierechtbanken, de parketten van de procureurs des Konings en de arbeidsauditoraten. Bedoeling is dat de betrokken directiecomités – via die opleiding – zich meer bewust worden van een doeltreffend gebruik van de financiële middelen in strafzaken.

In de arbeidsauditoraten zonder afdelingen bestaat het directiecomité uit de arbeidsauditeur, de hoofdsecretaris en twee substituten aangewezen door de korpschef. De wetgever verduidelijkt nu dat het wel degelijk gaat om substituten van het arbeidsauditoraat. Ze worden gekozen uit de magistraten die betrokken zijn bij het beheer van het arbeidsauditoraat.

Artikel 39 van de wet van 4 mei 2016 is in werking getreden op 23 mei 2016.

Bron:Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 39 Potpourri III-wet)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 185/2)

Ilse Vogelaere

Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie

Afkondigingsdatum : 04/05/2016
Publicatiedatum : 13/05/2016

Gepubliceerd op 13-06-2016

  62