Oplaadpunten voor elektrische voertuigen verplicht in alle nieuwe en bestaande gebouwen met minstens 10 of 20 parkeerplaatsen (verzameldecreet energie, art. 37-38 en 45-46)

Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009

Alle nieuwe gebouwen en parkeergebouwen met meer dan 10 parkeerplaatsen en alle gebouwen en parkeergebouwen met meer dan 10 parkeerplaatsen die ingrijpend genoveerd worden, moeten uitgerust worden met een minimumaantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen en de nodige accessoires, of met de nodige infrastructuur om de installatie van oplaadpunten in een later stadium mogelijk te maken. De Vlaamse regering zal nog bepalen wanneer deze – van oorsprong Europese – verplichting precies ingaat, en op wie die verplichting zal rusten.

De regering moet daarbij een onderscheid maken tussen residentiële en niet-residentiële gebouwen. Zij kan ook andere eisen opleggen voor parkeerplaatsen in een gebouw, en parkeerterreinen daarbuiten. Zij kan de voorwaarden vastleggen waaraan de onderdelen van de elektrische installatie – oplaadpunten, leidingen, goten, aansluiting, verdeelbord – moeten voldoen. En zij kan uitzonderingen toestaan, bv. wanneer de kosten voor de oplaadinstallatie en de leidingen bij een ingrijpende renovatie meer dan 7% van het renovatiebedrag zouden bedragen.

Daarnaast moeten alle bestaande niet-residentiële gebouwen en parkeergebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen tegen 1 januari 2025 een minimumaantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen hebben. Ook daar bepaalt de Vlaamse regering het minimumaantal oplaadpunten, de voorwaarden en de uitzonderingen.

Het Vlaams Energieagentschap legt een administratieve geldboete van 1.000 euro per parkeerplaats op als er in een gebouw geen infrastructuur aanwezig is om later oplaadpunten te kunnen installeren, en van 2.000 euro per ontbrekend oplaadpunt, als er geen, of niet voldoende oplaadpunten geïnstalleerd werden.

Het verzameldecreet energie van 30 oktober 2020 geeft zo uitvoering aan de bepalingen op de electromobiliteit uit de Europese richtlijn op de energieprestaties van gebouwen (puntje 2).

In werking op: Datum te bepalen door de Vlaamse regering en uiterlijk op 1 januari 2025 voor bestaande niet-residentiële gebouwen.

Carine Govaert
  180