Openbare verkoop van in beslag genomen roerende goederen kan ook elektronisch

Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank

De gerechtsdeurwaarder die bij een uitvoerend beslag op roerende goederen overgaat tot de verkoop van de goederen, kan dat voortaan ook elektronisch doen. De verkoop hoeft niet langer fysiek te gebeuren, maar blijft wel mogelijk. Een combinatie elektronisch-fysiek behoort ook tot de mogelijkheden.

De geplande verkoop kan voortaan elektronisch bekend gemaakt worden. Hoe precies moet nog vastgelegd worden.

Ook andere zaken moeten nog geregeld worden. Zoals
  • hoe een elektronische verkoop precies verloopt;
  • via welk elektronisch platform de verkoop kan gebeuren; en
  • hoe de toewijzing en betaling bij een elektronische of gecombineerde verkoop gebeurt.

De artikelen 140 tot 145 van de wet van 5 mei 2019 zijn in werking getreden op 29 juni 2019.

Bron: Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariƫle aktebank, BS 19 juni 2019 (art. 140-145 Verzamelwet Justitie)
Zie ook:
Ilse Vogelaere
  553