Ook wetgeving klaar voor opstart ‘Brussel Veiligheid en Preventie’

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil dat de ION (instelling van openbaar nut) ‘Brussel Veiligheid en Preventie’ begin 2016 operationeel is. Momenteel wordt dan ook druk gezocht naar leidinggevenden voor deze gloednieuwe dienst dat op termijn moet uitgroeien tot hét referentiepunt voor de coördinatie van het preventie- en veiligheidsbeleid in het gewest. Solliciteren kan nog tot en met 23 december. Maar de wetgeving hinkt wat achterop. De Oprichtingsordonnantie van 28 mei 2015 is dan wel voor de zomer in het Staatsblad verschenen, de bepalingen zijn nog niet in werking getreden. De Brusselse regering doet daarom het nodige en prikt een datum van inwerkingtreding.

De ordonnantie treedt in werking op 10 juni 2015, de dag waarop ze in het Staatsblad is bekendgemaakt. Althans zo staat het in de Nederlandse versie van het besluit van 12 november 2015. Volgens de Franse versie is de datum van inwerkingtreding 23 november 2015, de dag waarop het besluit van 12 november in het Staatsblad is verschenen. Een erratum zal later allicht meer duidelijkheid scheppen.

Hoe dan ook geldt een uitzondering op de datum van inwerkingtreding.

‘Brussel Veiligheid en Preventie’ wordt nog niet meteen bevoegd voor het afleveren van brandpreventieadviezen voor het verkrijgen van stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen of exploitatievergunningen. Dat blijft voorlopig een taak van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH). Ook de voorbereiding van het Brussels Preventie- en Buurtplan behoort nog niet meteen tot het takenpakket van ‘Brussel Veiligheid en Preventie’.

Het besluit van 12 november 2015 dat de datum van inwerkingtreding vastlegt, treedt in werking op 23 november, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2015 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van bepaalde artikelen van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht, BS 23 november 2015.
Zie ook: — Ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht, BS 10 juni 2015.— Oproep tot kandidaturen met het oog op de toewijzing van de mandaten van leidend ambtenaar (A5) en adjunct leidend ambtenaar (A4+) bij de instelling van openbaar nut « Brussel Preventie & Veiligheid », BS 19 november 2015.

Laure Lemmens

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van bepaalde artikelen van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht

Afkondigingsdatum : 12/11/2015
Publicatiedatum : 23/11/2015

Gepubliceerd op 25-11-2015

  90