Ook Wetboek van economisch recht aangepast aan oprichting Marktenhof

De vierde Potpourri-wet van eind vorig jaar heeft bij het Brusselse hof van beroep een nieuwe sectie opgericht: het Marktenhof. Het Marktenhof bestaat uit kamers voor marktzaken die zich specifiek gaan bezighouden met de meeste van de exclusieve bevoegdheden die aan het hof van beroep zijn toevertrouwd, zoals de gereguleerde marktzaken. Een nieuwe wet van 20 februari 2017 zorgt er voor dat ook in het Wetboek van economisch recht de term ‘Marktenhof’ wordt gebruikt. In de meeste artikelen waar er tot nu sprake was van ‘hof van beroep te Brussel’, ‘hof van beroep van Brussel’ en ‘hof van beroep’ vinden we nu ‘Marktenhof’ terug.

De opname van de term ‘Marktenhof’ in het Wetboek van economisch recht moest eigenlijk geregeld worden in de vierde Potpourri-wet. Maar het erratum op de door de Commissie van Justitie goedgekeurde tekst was niet verwerkt in de tekst die naar de plenaire vergadering is gestuurd. De tekst die uiteindelijk door de voltallige kamer is gestemd week bijgevolg af van de tekst die in de commissie is goedgekeurd. Waardoor de wijzigingen aan het Wetboek van economisch recht niet in de definitieve Potpourri IV stonden. De nieuwe wet van 20 februari 2017 doet nu alsnog het nodige en wijzigt zelf het WER.

In de Potpourri IV stonden wel twee artikelen – artikel 112 en 160 - die de wet van 17 januari 2003 wijzigden. Die wet gaat over de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van een andere wet van 17 januari 2003 over het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Artikel 160 – dat eigenlijk het WER had moeten aanpassen maar de wet van 17 januari 2013 heeft aangepast - wordt nu geschrapt door de wet van 20 februari 2017.  Artikel 112 blijft gewoon bestaan.

De nieuwe wet van 20 februari 2017 treedt in werking op 27 februari 2017.

Bron:Wet van 20 februari 2017 tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 27 februari 2017

Ilse Vogelaere

Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 20/02/2017
Publicatiedatum : 27/02/2017

Gepubliceerd op 02-03-2017

  365