Ook notarissen stappen in e-Box verhaal

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek

Justitie stelt haar e-Box netwerk nu ook open voor notarissen. Wat betekent dat ze elk een digitale brievenbus, de e-box, krijgen waarmee ze met de griffies en andere juridische beroepen online en rechtsgeldig kunnen communiceren binnen een beveiligd en gesloten netwerk.

De neerlegging van stukken, memories en conclusies bij de hoven van beroep, arbeidshoven en ondernemingsrechtbanken kan al enkele jaren digitaal gebeuren, via e-Deposit. Maar ook dat systeem wordt nu uitgebreid: digitale neerlegging via e-Deposit kan voortaan ook bij de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van eerste aanleg en de vredegerechten.

De besluiten van 9 oktober 2018 zijn in werking getreden op 16 oktober 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 9 oktober 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek, BS 16 oktober 2018
Bron: Ministerieel besluit van 9 oktober 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 2016 tot bepaling van de inwerkingstelling van het e-Box netwerk en het e-Deposit systeem, zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek, BS 16 oktober 2018
Ilse Vogelaere
  168