Ook gerechtelijke stagiairs kunnen rechtshulp krijgen (art. 56 en 105 Potpourri III-wet)

Gerechtelijke stagiairs kunnen rechtshulp krijgen. En een vergoeding voor de opgelopen zaakschade. De wetgever creƫert hiervoor een wettelijke basis. Een KB moet wel nog de details regelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de regels die van toepassing zijn op het overheidspersoneel.

Sinds eind 2015 is er al een dergelijke regeling voor magistraten en gerechtspersoneel. Maar gerechtelijke stagiairs vielen uit de boot. Binnenkort zullen ook zij dus van die voordelen kunnen genieten.

Andere nieuwigheid is dat ook de referendarissen bij het Hof van Cassatie rechtshulp zullen kunnen krijgen. En een vergoeding voor zaakschade. Tot nu waren die voordelen door een foutje in de wetgeving enkel voorzien voor de referendarissen van de hoven van beroep, de arbeidshoven en de rechtbanken. De referendarissen bij het Hof van Cassatie worden nu aan het lijstje toegevoegd.

De artikelen 56 en 105 van de wet van 4 mei 2016 zijn in werking getreden op 23 mei 2016.

Bron:Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 56 en 105 Potpourri III-wet)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 259octies en 353bis)Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende rechtshulp aan het gerechtspersoneel en de magistraten en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade

Ilse Vogelaere

Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie

Afkondigingsdatum : 04/05/2016
Publicatiedatum : 13/05/2016

Gepubliceerd op 16-06-2016

  59